Muntorrhet värst på natten

I en stor enkätstudie om muntorrhet följdes svenskar från 50 till 75 års ålder. Totalt deltog 3 060 personer. Muntorrhet var vanligast på natten och hos kvinnor.

Forskning

Mycket kortare livslängd på muntorras lagningar

En finsk registerstudie visar för första gången hur mycket muntorrhet ökar risken att lagningar måste bytas eller repareras. Risken dubbleras.

Forskning

Muntorrhet förbisedd kariesfaktor hos yngre

Var fjärde person mellan 25 och 50 år med karies angav att de ofta eller mycket ofta upplevde muntorrhet, visar ny svensk forskning.

Forskning

Kvinnor oftare muntorra

Kvinnor har oavsett ålder genomgående större problem med muntorrhet jämfört med män visar ny studie.

Forskning

Tolka tecknen i tid

Erosionsskadade bett är en allt vanligare utmaning i tandvården. Läskdrickande är en stor bov i dramat men även hälsosamma kost- och dryckesvanor kan öka risken för omfattande erosionsskador.

Metod, klinik & praktik

Klarare bild av smärtsjukdomen BMS

En ny avhandling vid Sahlgrenska akademin bidrar till att bilden av den orala smärtsjukdomen Burning Mouth Syndrome, BMS, klarnar något.

Forskning

Endodonti bakom galler

Mördare, våldtäktsmän och kvinno­misshandlare. Tandläkare Tor Bomans patienter på anstalten ­Västervik Norra bär på olika levnads­öden, men de flesta har en sak gemensamt. De är i stort behov av ­akuttandvård.

Nyheter

Muntorrhet ökar risken för rotkaries

Äldre personer som lider av muntorrhet och har en dålig plackkontroll har en kraftigt förhöjd risk att drabbas av rotkaries.

Forskning

Livskvaliteten påverkas mer av muntorrhet än av tandstatus

Den subjektiva känslan av muntorrhet är det som påverkar livskvaliteten mest hos, i övrigt friska, äldre.

Okategoriserade

Muntorrhet ett problem för en av tio yngre vuxna

Närmare en av tio unga vuxna rapporterade problem med muntorrhet, visar en japansk studie.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons