Annons

Annons

Metod värd att lyftas fram

Dan-Åke Wälivaara, odont dr, övertandläkare och specialist i käkkirurgi vid Specialisttandvården i Halmstad, instämmer i att ultraljudsmetoden är att föredra vid rotspetsoperationer. I hans avhandling On healing after periapical surgery and different retrograde root-filling materials. A clinical and histological study från 2011 hade metoden en lyckandefrekvens på 91 procent. – Dels blir kanalerna bättre rengjorda,...

Dan-Åke Wälivaara, odont dr, övertandläkare och specialist i käkkirurgi vid Specialisttandvården i Halmstad, instämmer i att ultraljudsmetoden är att föredra vid rotspetsoperationer. I hans avhandling On healing after periapical surgery and different retrograde root-filling materials. A clinical and histological study från 2011 hade metoden en lyckandefrekvens på 91 procent.
– Dels blir kanalerna bättre rengjorda, dels kommer man åt djupare och mer centrerat i dem, säger han.
Med tekniken kan man behandla tänder som annars inte skulle ha gått att rädda, vilket ofta sparar tandvårdskostnader, inte minst kostnader för protetik.

Inte ny

Metoden är inte ny, men Dan-Åke Wälivaara tror att kunskapen om den fortfarande kan lyftas fram mer. Särskilt tänder som ingår som brostöd tycker han att man som tandläkare bör fundera ett extra varv kring innan man tar bort. Men även fronttänder, av estetiska skäl.
– Jag säger inte att man ska försöka rädda alla tänder till varje pris, men många gånger är det att föredra. Man behöver inte automatiskt döma ut en tand direkt utan kan sondera möjligheterna att göra ett sådant här ingrepp.
För den som vill lära sig metoden tycker han att en kurs är ett bra alternativ.
– Är man kirurgiskt lagd och har lite tålamod är den inte svår att lära sig.

Pannlampa och förstoringsutrustning

Någon form av förstoringsutrustning för att se bättre är att föredra vid behandlingen. Gärna i kombination med bra belysning, till exempel en pannlampa. Det kan behövas även om man har bra operationsbelysning, påpekar han.
– De tandläkare som inte behärskar metoden tycker jag ska remittera patienterna vidare till en specialist.
Tillbaka till artikeln Ultraljud bra val vid rotspetsoperationer.

Upptäck mer