Pacemaker säkert i tandläkarstolen

Att använda tandvårdsutrustning på patienter med moderna pacemakrar framstår som säkert, visar ett spanskt kliniskt försök på 66 pacemakerbärare.

Forskning

Ultraljud bra val vid rotspetsoperationer

Rotspetsoperationer där man rengör rotkanalen med ultraljud är betydligt mer framgångsrika än operationer som görs med traditionell teknik. Det menar käkkirurgen Sten Isaksson som var med och startade en kurs i oral kirurgi där metoden lärs ut.

Okategoriserade

Metod värd att lyftas fram

Dan-Åke Wälivaara, odont dr, övertandläkare och specialist i käkkirurgi vid Specialisttandvården i Halmstad, instämmer i att ultraljudsmetoden är att föredra vid rotspetsoperationer. I hans avhandling On healing after periapical surgery and different retrograde root-filling materials. A clinical and histological study från 2011 hade metoden en lyckandefrekvens på 91 procent. – Dels blir kanalerna bättre rengjorda,...

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons