Annons

Annons

Ordföranden bygger om

Fri prissättning, fri etableringsrätt och konkurrens på lika villkor är viktigt för Caroline Nordquist Orsucci, sedan ett drygt år ordförande i Privattandläkarna.

Privattandläkarnas organisation genomgick under några år en genomgripande verksamhetsutveckling för att 2012 bli en renodlad branschorganisation för privata tandvårdsföretag. Då var Caroline Nordquist Orsucci lokal PT-ordförande i Uppsala.
– Eftersom förbundets stadgar inte tillåter företag att vara medlemmar fanns det ingen annan utväg för oss än att lämna Tandläkarförbundet. Jag hade önskat att vi hade kunnat nå en lösning, men det var omöjligt, förklarar hon när jag träffar henne på kliniken i Bålsta centrum norr om Stockholm.
Att den formella kopplingen mellan organisationerna försvann har enligt henne inte inneburit en försvagning när det gäller möjligheten att påverka i olika frågor:
– Olika aktörer har olika roller och det är allas ansvar att driva sina frågor. Som branschorganisation har Privattandläkarna en stark röst i dag som representant för vårdgivarna, likaväl som förbundet har det för professionen. Vi är inte konkurrenter, slår hon fast.
– Vi är ju alla odontologer.

Caroline Nordquist Orsucci Yrke: Tandläkare, ordförande i Privattandläkarna. Ålder: 51 år. Familj: Man och två barn. Fritid: Familjen och vänner, resor, träning, friluftsliv. På nattduksbordet: Jan Guillous senaste ”Blå stjärnan” samt Fredrik Reinfeldts ”Halvvägs”. Senaste tandläkarbesöket: Regelbundet varje morgon framför spegeln. Foto: Annika af Klercker

Caroline Nordquist Orsucci
Yrke: Tandläkare, ordförande i Privattandläkarna.
Ålder: 51 år.
Familj: Man och två barn.
Fritid: Familjen och vänner, resor, träning, friluftsliv.
På nattduksbordet: Jan Guillous senaste ”Blå stjärnan” samt Fredrik Reinfeldts ”Halvvägs”.
Senaste tandläkarbesöket: Regelbundet varje morgon framför spegeln.
Foto: Annika af Klercker


För drygt ett år sedan blev Caroline Nordquist Orsucci föreslagen av valberedningen till ordförande i Privattandläkarna.
En stor utmaning. Skulle hon ha tid vid sidan om jobbet på kliniken? Efter att ha funderat bestämde hon sig att ställa upp som kandidat.
– Jag vill vara med och påverka och hade erfarenhet av hur viktig branschorganisationen är för oss egenföretagare och tandläkare. Det kändes väldigt hedrande att bli vald, samtidigt innebär det ett stort ansvar gentemot medlemmarna. Som ordförande strävar jag efter att det ska finnas ett tydligt mervärde att vara med i Privattandläkarna och att det innebär en trygghet för både företag som vårdgivare och patienter. Jag vill också inspirera andra att starta tandvårdsföretag och vara en del av Privattandläkarna.

Lokala arbetet viktigt

Förutom centrala frågor som vårdgivarnas villkor, fri etablering, fri prissättning, ett bra högkostnadsskydd och konkurrens på lika villkor är en av hennes egna hjärtefrågor det lokala arbetet ute i PT-avdelningarna.
– Jag ser en stor potential i lokalavdelningarnas nätverk och påverkansarbete. Där finns samverkansgrupper med representanter för Privattandläkarna, folktandvården och landstingen. Här bedrivs ett viktigt arbete för att skapa gemensamma villkor för samtliga landsting. Det gäller bland annat att förbättra villkoren inom barntandvården och den nödvändiga tandvården. Exempelvis måste administrationen förenklas och ersättningsnivåerna ses över.
En annan fråga som Privattandläkarna drivit i många år är landstingens transparens gällande folktandvårdens ekonomiska redovisning.
– Som Statskontoret har påpekat i sin utredning finns det fortfarande landsting där redovisningen inte är transparent. Det betyder inte att skattemedel subventionerar vård, bara att det inte går att kontrollera hur det ser ut. Transparens är nödvändigt för konkurrens på lika villkor.
Med sig i bagaget har Caroline Nordquist Orsucci lång erfarenhet från arbete inom både folktandvården och som privattandläkare med eget företag. Efter tandläkarexamen vid KI och AT-år i början av 1990-talet arbetade hon vid folktandvården i Motala, senare vid folktandvården i Bålsta. Men 1999 kände hon att det var dags att gå över till privat verksamhet.
– Jag trivdes bra, men ville göra något nytt och saknade friheten att påverka. Jag kände mig styrd och det var långa beslutsvägar, säger hon.

Sa upp sig

Både hon och en kollega sa upp sig samtidigt som etableringskontrollen slopades.
De fann en lokal i centrala Bålsta och började bygga upp kliniken från grunden. På tandläkarutbildningen hade ingen av dem fått någon utbildning i att starta eget, så det blev att gå kurser i ekonomi och företagande.
– Även om det var mycket att lära var det samtidigt väldigt roligt och utvecklande.
Caroline Nordquist Orsucci och kollegan bildade var sitt bolag på kliniken, började med två behandlingsrum, sedan tre. Efter fem år byggde de ut med två rum till. När Tandläkartidningen kommer på besök håller byggjobbarna på att bila ut veterinärmottagningen vägg i vägg med receptionen; där ska det bli ytterligare behandlingsrum.
I dag arbetar åtta personer på kliniken varav två tandläkare, två tandhygienister, fyra tandsköterskor och en receptionist och just nu annonserar de efter mer personal.
– Vi har kompetenta och engagerade medarbetare och är ett jättebra team. Vi har haft tidböckerna fulla sedan start, och ändå har vi aldrig annonserat efter patienter; de har kommit på rekommendation från vänner och bekanta. Och de har stannat, berättar Caroline Nordquist Orsucci, och tillägger:
– Att vi lyckats så bra hänger naturligtvis också samman med att villkoren inom tandvården har förbättrats.

“Inget är givet för alltid”

Förutom att etableringskontrollen försvann och den fria prissättningen infördes kom tandvårdsstödet med sitt högkostnadsskydd.
– Allt detta måste vi slå vakt om så att det även framöver är möjligt att driva privat verksamhet med hög kvalitet. Inget är givet för alltid, därför behövs både Privattandläkarna och andra aktörers påverkan.
Både hon och kollegan känner att de själva vill forma och utveckla verksamheten i de egna bolagen och praktiken.
– Det enda vi lämnat bort är administrationen av bokföring och löner för att kunna ägna oss åt det vi är bäst på, det vill säga det odontologiska arbetet.
Tandvårdsmarknaden har förändrats under senare år; förutom bolagiseringar inom folktandvården har nya privata och större aktörer dykt upp på marknaden, men Caroline Nordquist Orsucci tror inte att styrkeförhållandena mellan den offentliga och privata tandvården kommer att förskjutas nämnvärt:
– Jag tror att det är viktigt att alla driftsformer finns, dels för att patienterna ska kunna välja, dels för att stimulera utvecklingen inom tandvården. Jag är även övertygad om att det även i framtiden kommer att finnas plats för de mindre privata aktörerna.

Tekniska problem

För en tid sedan presenterade Bengt Germundsson den senaste tandvårdsutredningen. Där finns en rad förslag, bland annat att den så omdiskuterade prisjämförelsetjänsten 1177.se ska bli obligatorisk. Ett stort problem har hittills varit att endast omkring 20 procent av privattandläkarklinikerna har anslutit sig. Enligt Caroline Nordquist Orsucci finns det förklaringar till detta:
– Det har varit stora tekniska problem för de privata aktörerna att ansluta sig.
– Jämförelsen mellan privata och folktandvården angående anslutningsgraden blir missvisande eftersom det räcker att en administratör i varje landsting lägger in priserna så har hela folktandvården anslutit sig. Inom den privata tandvården måste varje enskild vårdgivare lägga in sina egna priser.
Men hon pekar också på en annan svårighet med 1177.se:
– De priser som redovisas på tjänsten är inte alltid rättvisande, de visar inte alltid vårdgivarens faktiska pris med alla åtgärder i behandlingen inräknade; kostnader som patienten måste betala kan tillkomma.
Både hon och Privattandläkarna hade helst sett en väl fungerande frivillig prisjämförelsetjänst men har förståelse för att det nu föreslås bli obligatorisk anslutning:
– Ett obligatorium sätter krav på beslutsfattarna att skapa ett system som fungerar tekniskt och där de faktiska kostnaderna redovisas fullt ut, så att patienterna verkligen ges möjlighet att fatta beslut på rätt grunder. Det måste också till en enklare administrativ lösning för att ansluta sig.
Privattandläkarna arbetar vidare med detta, liksom med andra frågor, för att nå så bra lösningar som möjligt.
– Privattandläkarnas målsättning är att vara förstahandsvalet för myndigheter och beslutsfattare när det gäller olika förändringar för vårdföretagare, säger hon.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade