Annons

Annons

Parodontit kan kanske botas med stamceller

Forskare i Sydkorea har skapat bentillväxt och ökad klinisk fästenivå hos Beaglehundar och med hundarnas egna stamceller behandlat avancerad parodontit.

Forskare i Sydkorea har i ett djurförsök lyckats behandla avancerad parodontit genom att skapa bentillväxt och ökad klinisk fästenivå med hjälp av stamceller. Försöket utfördes på tio månader gamla beaglehundar som själva fick bidra med egna stamceller från ännu inte färdigväxta tänder.
Stamcellerna transplanterades till tändernas rotytor där forskarna tidigare skapat en kraftig parodontit.
Varje hund hade även en kontrolltand med parodontit som inte behandlades. Efter åtta veckor hade fästenivån på de behandlade tänderna minskat signifikant från sju millimeter till fyra millimeter medan fästenivån på kontrolltanden i stället hade ökat något.
Forskarna framhåller att de valde beaglehundar eftersom hundarnas tänder liknar människans på många sätt, men att ingen djurmodell riktigt kan efterlikna den kliniska situationen vid avancerad parodontit hos människa. Något som gör att det krävs många ytterligare försök innan stamcellsbehandling på människor kan bli verklighet.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade