Annons

Annons

Parodontit mer än dubbelt så vanligt vid hjärtinfarkt

Personer som har drabbats av en akut hjärtinfarkt har mer än dubbelt så hög sannolikhet att också lida av parodontit.

Personer som har drabbats av en akut hjärtinfarkt har mer än dubbelt så hög sannolikhet att också lida av parodontit.
Det kan grekiska forskare visa efter att ha undersökt drygt 200 hjärtinfarktpatienter utan diabetes och jämfört med drygt 100 friska matchade kontroller vid kardiologkliniken på Hippokrationsjukhuset i Aten.
De tidigare högst varierande resultaten för studier som undersökt sambandet mellan hjärtsjukdom och parodontit menar forskarna beror på att de äldre studierna varit väldigt olika med varierande patientpopulationer och parodontit-definitioner.
I denna studie var sambandet stabilt oavsett vilka kliniska mått som användes för att mäta parodontiten och blev bara starkare när mer strikta mått för parodontit användes. Något som forskarna menar styrker studiens resultat.

Upptäck mer