Annons

Annons

Samband visat mellan dålig tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom

Den hittills största studien av tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom visar ett tydligt samband mellan de båda åkommorna.

Den hittills största studien av tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom visar ett tydligt samband mellan de båda åkommorna.
Svenska forskare har analyserat data från den globala Stability-studien som egentligen undersökte effekten av ett nytt hjärtläkemedel på närmare 16 000 patienter med kronisk kranskärlssjukdom plus ytterligare minst en riskfaktor från 39 länder, däribland Sverige.
Hjärtläkemedlet var tyvärr en besvikelse, men de självrapporterade uppgifterna om tandstatus kunde visa att hela gruppen hade stora problem med tandlossning. Var sjätte hjärtpatient saknade helt tänder och två av fem hade färre än hälften av sina riktiga tänder kvar. Dessutom upplevde drygt en av fyra ibland blödande tandkött vid tandborstning.
Forskarna menar att den höga prevalensen av framför allt tandlossning hos kranskärlspatienterna pekar på att de båda sjukdomarna åtminstone har gemensamma riskfaktorer eller till och med att det finns ett orsakssamband, men detta kan inte denna studie visa.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade