Invasiv behandling av tänder ger inte akut kärlsjukdom

En stor översikt visar att akuta hjärt-kärlhändelser inte är vanligare med invasiv tandbehandling.

Forskning

Orala mikrobiotans kopplingar till allmänhälsan

Oral hälsa skapas i ett symbiotiskt förhållande mellan den residenta orala mikrobiotan och värden. Lokala bakteriella förändringar som resultat av ekologiska störningar kan leda till en dysbios, vilket anses vara ett avgörande inslag i patogenesen för parodontit och dental karies. Dysbios i den orala mikrobiotan har också kopplats till allmänsjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och cancer. Det är därför tänkbart att ett symbiotiskt förhållande mellan den orala mikrobiotan och värden kan ha positiva effekter utanför munhålan.

Vetenskap

Samband mellan orala infektioner och kardiovaskulära sjukdomar

Sambandet mellan kroniska orala infektioner och kardiovaskulära sjukdomar (CVD) har fastslagits i ett flertal omfattande epidemiologiska studier. Majoriteten av evidensen avser sambandet mellan parodontit och åderförkalkning och parodontit har erkänts som en oberoende riskfaktor för CVD. Därmed är parodontal behandling även gynnsamt för den allmänna hälsan.

Vetenskap

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Samband mellan parodontit och plack i halsartärerna

Personer med parodontit har i högre utsträckning plack i halsartärerna, något som ökar risken för stroke, visar ny svensk studie.

Forskning

Hjärtproblem kan bero på orala infektioner i barndomen

Begynnande hjärtproblem som subklinisk ateroskleros är vanligare hos medelålders individer som hade orala infektioner som barn. Finska forskare föreslår ett samband efter 27 år lång studie.

Forskning

Varannan tandläkare villig att leta efter hjärt-kärlsjukdom

Knappt hälften av tandläkarna i USA är villiga att erbjuda kolesterolscreening med blodprov. Äldre tandläkare är mest positiva, visar ny studie.

Forskning

Tandförlust föregår hjärt-kärlsjukdom

Förlorade tänder förutsäger kommande hjärt-kärlhändelser och död. Det konstaterar koreanska forskare, som gjort den största studien hittills av sambandet.

Forskning

Unik jättestudie ­avslöjar genetiska tandhälsofaktorer

I en studie på över 500 000 personer har forskare ­hittat närmare 100 ställen i människans arvsmassa som är kopplade till karies eller tandlossning. De gener som anses mest intressanta har betydelse för tandkvalitet och immunförsvar.

Kariologi

Parodontit ökar kvinnors risk för hjärtinfarkt

Sambandet mellan parodontit och hjärt­infarkt stärks i en ny svensk studie. Särskilt gäller det för kvinnor under 65 år, där risken att drabbas är fem gånger så hög.

Forskning

Invasiva tandingrepp ökar inte risken för infarkt

Större tandingrepp verkar inte kunna utlösa hjärtinfarkt, enligt en ny svensk studie som har jämfört över 50 000 fall av hjärtinfarkt med närmare 250 000 kontrollindivider.

Forskning

Dålig tandhälsa kan vara dödlig riskfaktor

Personer med dålig tandhälsa hade 45 procents högre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom och 58 procents högre risk att dö i cancer, enligt ny svensk studie.

Forskning

Kronisk parodontit kan påverka blodfettsbalansen

Kronisk parodontit visar ett samband med minskade HDL-nivåer och ökade LDL- och triglyceridnivåer, men opåverkad totalkolesterol, enligt ny metaanalys.

Forskning

Ödmjuk stjärna

Han skulle troligen inte själv komma på tanken att kalla sig ”stjärna”, men många inom den odontologiska världen skulle nog instämma i omdömet ”global stjärna”. Tandläkartidningen har träffat professor Mariano Sanz i hemstaden Madrid, för ett samtal om utbildning, forskning, karriären och drömmarna.

Nyheter

Sambandet tandlossning och kardiovaskulär sjukdom stärkt

Den hittills största studien av tandlossning hos patienter med känd kranskärlssjukdom visar ett klart och tydligt samband. Men ännu är det för tidigt att tala om ett orsakssamband.

Forskning

Saknade tänder en riskfaktor för hjärtinfarkt och död

Personer som saknade fem eller fler tänder hade en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt, medan de som saknade nio eller fler tänder hade en ökad risk att dö, visar en finsk studie.

Forskning

Stärkt samband mellan parodontit och hjärtrisk

En amerikansk prospektiv studie på närmare 40 000 kvinnor stärker sambandet mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdom.

Forskning

Samband visat mellan dålig tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom

Den hittills största studien av tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom visar ett tydligt samband mellan de båda åkommorna.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons