Annons

Annons

Smärtsam tandundersökning kan lindras med gel

En fullständig parodontal undersökning kan upplevas smärtsam av patienterna, men hittills har det inte funnits så mycket att göra åt denna smärta. Nu kan irländska forskare visa att en periodontalgel innehållande lidokain och prilokain (Oraqix) effektivt kan minska obehaget. Gelen testades på 30 patienter som fick den smärtlindrande gelen runt tandhalsarna och ner i tandfickorna...

En fullständig parodontal undersökning kan upplevas smärtsam av patienterna, men hittills har det inte funnits så mycket att göra åt denna smärta. Nu kan irländska forskare visa att en periodontalgel innehållande lidokain och prilokain (Oraqix) effektivt kan minska obehaget. Gelen testades på 30 patienter som fick den smärtlindrande gelen runt tandhalsarna och ner i tandfickorna enligt instruktionerna i ena halvan av munnen och en placebogel på samma sätt i den andra i en slumpvis ordning. På så sätt var patienterna sina egna kontroller. Gelen fick verka i 30 sekunder innan undersökningen började.
Patienterna upplevde att den smärtlindrande gelen gjorde stor skillnad. I snitt sjönk skattningen av smärtan på en VAS-skala från 52,5 mm till 20 mm mellan placebo och den aktiva gelen.
 

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade