Annons

Annons

Sockergeneralen håller massmedias intresse vid liv

Axla rollen som folkhälsoexpert och ta vara på all respons. Oberoende av om den kommer från skolan, föreningslivet, politiker, kolleger, patienter eller media. Låt sedan ringarna sprida sig över vattnet. Man behöver inte göra allt arbete själv utan det räcker att sätta saker och ting i rörelse. Stötta folk som hör av sig, skapa allianser...

Axla rollen som folkhälsoexpert och ta vara på all respons. Oberoende av om den kommer från skolan, föreningslivet, politiker, kolleger, patienter eller media. Låt sedan ringarna sprida sig över vattnet. Man behöver inte göra allt arbete själv utan det räcker att sätta saker och ting i rörelse. Stötta folk som hör av sig, skapa allianser och odla dina kontaktnät. Samt inte minst – försök hålla den massmediala grytan kokande.
Det var några slutsatser som Ingrid Frankman, en av Skånes två sockergeneraler, drog för tre år sedan från Tandläkarförbundets riksomfattande kampanj »Tandläkare mot godis och läsk« (Tandläkartidningen nummer 4 2008). Då såg hon ingen anledning att förändra eller vidareutveckla projektets modell för att nå ut med information. Något hon håller fast vid än i dag.
– Jag tycker att vi sprider ringarna på vattnet riktigt bra, säger Ingrid Frankman, privattandläkare vars klinik ligger i Anderslöv utanför Trelleborg.
 

Det började för sju år sedan

Kampanjen inleddes med två stora inventeringar. Den första drog igång hösten 2004. Då gällde det försäljningen av läsk och godis på högstadieskolor. Den andra ägde rum våren 2005 och riktade in sig på förskolornas matvanor. Erfarenheterna från projektet gav mersmak och utgör numera en ordinarie del av Tandläkarförbundets verksamhet.
Före sommaren delade exempelvis förbundet, i kampanjens anda, ut pris till elevråd som agerat för att få bort sötsaker från skolkafeterian. En av vinnarna var Sånnaskolan i Åhus utanför Kristianstad.
Som sockergeneral är Ingrid Frankman samordnare av förbundets arbete lokalt och kontaktperson gentemot medier och omvärld. När pristagarna utsetts tog hon genast kontakt med tandvården på orten för att de i sin tur skulle kunna uppmärksamma pressen. Medierna gillar ett lokalt perspektiv, framhåller Ingrid Frankman.
 

Medias intresse ökar

Hon har märkt hur kampanjen ökat intresset för tandhälsa hos så väl medierna som allmänheten. Bland annat har Sydsvenskan och Trelleborgs Allehanda på egen hand kartlagt matvanorna vid förskolor och fritids. Allt fler medier med hälsoprofil hör också av sig. Att lyfta fram tandläkaren i rollen som folkhälsoexpert har varit lyckat, menar Ingrid Frankman. Kopplingen mellan munhälsa och exempelvis övervikt och diabetes ger större tyngd.
– Fler och fler från pressen ringer. Jag tycker att det ökar, säger Ingrid Frankman som får frågor om allt från nappar och tumsugning till kostråd och tandborsttekniker.
Artiklar och inslag leder sedan till att lärare, föräldrar, vårdpersonal med flera hör av sig. Viktiga kontakter att uppmuntra och skapa allianser med. Ingrid Frankman märker också hur alltfler kolleger vill ta del av goda exempel och praktiska erfarenheter.
 

Ett levande nätverk

Ringarna sprider sig på vattnet med andra ord. Medierna är en viktig del, men ryktet om olika insatser sprids även via möten och mun-mot-mun-metoden. Många har gått via förbundets hemsida och dess kunskapsbanker eller Praktikertjänsts motsvarighet (www.alltomdinatänder.se) där Ingrid Frankman också är kontaktperson. Inventeringarna av Region Skånes 33 kommuner delades upp mellan 20 tjänste- och 20 privattandläkare. Nu finns ett etablerat nätverk med bland annat mejllistor. Därmed kan man smidigt organisera sig, till exempel vid uppföljande enkätundersökningar.
– Samarbetet fungerar jättebra och jag tror inte att det känns som någon konkurrens. Det handlar ju om ansvaret för patientens tänder, slår Ingrid Frankman fast.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade