Annons

Annons

Stärkt länk mellan tinnitus och TMD

En tysk studie kan förstärka beläggen för ett samband.

Ända sedan 1930-talet har sambandet mellan tinnitus och temporomandibulära problem, TMD, studerats och debatterats. Och ännu finns ingen konsensus i frågan. Olika studier har resulterat i varierande resultat och det saknas en vetenskaplig förklaring till hur de båda tillstånden skulle vara sammanlänkade.
Nu kommer dock en tysk studie som kan förstärka beläggen för ett samband. De tyska forskarna intervjuade alla 951 patienter som kom till avdelningen för protetik vid universitetet i Regensburg mellan maj 2008 och april 2009. 68 patienter angav att de led av tinnitus, medan 82 diagnostiserades med temporomandibulära problem. Av dessa var det 30 patienter som led av båda symtomen.
Det innebär att 38 av 869 personer i kontrollgruppen som inte hade temporomandibulära problem, eller 4,4 procent, led av tinnitus medan 30 av 82 personer i TMD-gruppen, eller 36,6 procent, gjorde det. Det var alltså mer än åtta gånger vanligare med tinnitus hos de patienter som hade TMD jämfört med de som inte hade det. Något som forskarna pekar på kan tyda på ett samband.
Tinnitus var jämnt fördelat mellan könen medan TMD var dubbelt så vanligt bland kvinnliga patienter, vilket också innebar att det var fler kvinnor som hade båda symtomen. Åtta av de 30 patienterna med båda symtomen hade endast temporomandibulära problem på ena sidan av huvudet och samtliga av dessa hade också tinnitus endast på den sidan. Något som även det stärker bilden av ett samband, enligt forskarna.
Fem av de 30 patienterna som led av båda problemen ville inte genomgå behandling mot TMD, men för de övriga 25 innebar behandlingen att elva blev helt fria eller klart förbättrade, medan 14 fortfarande hade kvar sina problem. När forskarna i stället tittade på hur länge patienterna haft tinnitus visade det sig att samtliga åtta som hade akut insatt tinnitus blev förbättrade eller helt friska, medan 14 av 17 patienter med kronisk tinnitus förblev oförändrade av behandlingen.
Forskarna konstaterar att studien förstärker bilden av ett samband mellan tinnitus och TMD, men kan inte svara på om det är ett orsakssamband eller inte.

Upptäck mer