Behandling av käkleds­besvär kan lindra ­tinnitus

Frågan om tandläkare kan hjälpa patienter med tinnitus har inte ett entydigt svar, och mer forskning behövs på om­rådet, men det finns patienter som blir hjälpta.

Metod, klinik & praktik

Bettskena minskar tinnitus och smärta

Tinnituspatienter med käkmuskelsmärta kan få lindring av båda symtomen med hjälp av en bettskena, visar svensk studie.

Forskning

Tinnitus vanligt hos TMD-patienter

Tinnitus är omkring tre gånger vanligare bland patienter med käkfunktionsstörningar än i befolkningen i stort.

Nyheter

Stärkt länk mellan tinnitus och TMD

En tysk studie kan förstärka beläggen för ett samband.

Okategoriserade

Tinnitus. Tandläkaren kan hjälpa

Uppåt 1,5 miljoner människor i Sverige har tinnitus. Marie Tullberg, bettfysiolog i Stockholm, ser ofta ett samband mellan tinnitus och TMD.

Okategoriserade

Temporomandibulära problem kan öka risken för tinnitus

Ur: Journal of Oral Rehabilitation

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons