Annons

Annons

Stora förändringar när Eastman byggs om

Eastmaninstitutet byggdes för barn. Snart stängs det och förvandlas till ett hus för all specialisttandvård inom folktandvården i Stockholm.

Det är en utmaning att flytta, men vi får ett fint hus med fantastiskt läge, säger Margaret Grindefjord, chef vid Eastmaninstitutets pedodontiklinik.
Ombyggnaden blir klar i oktober 2015, är det tänkt. Dagens cirka 45 behandlingsrum blir 65, och antalet anställda i huset ökar från 110 till 200. Patienterna blir både barn och vuxna – och många fler än i dag.
Margaret Grindefjord, klinikchef på pedodontikliniken, är positiv till ombyggnaden och omorganisationen.
– Jag ser framåt, säger hon.
Om ett par år blir det nya fräscha lokaler med samma gamla läge mitt i stan.
På pedodontikliniken blir det inte så stora förändringar. Cirka 25 personer arbetar där i dag, varav ett tiotal tandläkare. Det blir ungefär lika många 2015, och dagens åtta behandlingsrum blir nio. Precis som nu kommer patienterna att vara barn och ungdomar.

Ny klinik i Vällingby

Större delen av pedodontiavdelningen flyttas till Vällingby under ombyggnaden. Där finns en stor allmäntandvårdsklinik som ska flytta till rymligare, nybyggda lokaler.
– Den nya kliniken i Vällingby blir klar i november, berättar Margaret Grindefjord.
– Vi är väldigt välkomna dit, och det finns ett mervärde i att få ett närmare utbyte med allmäntandvården, tycker hon.
Personal från Eastmans pedodontiavdelning kommer också att finnas i Skärholmen samt förstärka satellitspecialistklinikerna i Sollentuna och Handen.
Margaret kommer att sakna närheten till de andra specialiteterna, men det finns en plan för hur de ska behålla samverkan medan Eastman byggs om.

10 000 patienter berörs

– Det är klart att det också finns nackdelar med att flytta, medger Margaret Grindefjord.
Det största bekymret är att få allting att fungera så bra som möjligt för patienterna, tycker hon.
Sammanlagt är det uppåt 10 000 patienter som får tandvård på Eastmaninstitutet.
De måste behandlas på olika håll under ombyggnaden. Runt 3 000 personer om året får behandling på pedodontiavdelningen.
– Patienterna kommer från hela Stockholms län. De flesta vill få tandvård där det är närmast, men en del är bundna vid sin behandlare.
En annan nackdel med ombyggnaden är att personalen berörs.
– Det blir obekvämt för en del. Restiden kan bli längre och det blir en annan resväg. Det skapar oro, säger Margaret.
Margaret Grindefjord är övertygad om att man kommer att känna igen sig när »Nya Eastman« blir klart.
Fasaden och vissa inventarier och konstverk är kulturminnesmärkta och ska bevaras. Det gäller exempelvis väggmålningarna i stora väntrummet, som visar bland annat motiv från kända sagor. De målades av Einar Forseth, mest känd för sina guldmosaiker i gyllene salen i Stockholms stadshus.
Något annat som tidigare besökare kommer att känna igen är den robusta leksakselefanten i trä som har funnits sedan starten. Den målas om och blir kvar i väntrummet på pedodontiavdelningen.

Toppmodernt 1936

Stockholms stad tackade ja när uppfinnaren George Eastman erbjöd en miljon dollar för att bygga Eastmaninstitutet i början av 1930-talet. »Institutionens huvudsyfte skall vara tandvård för mindre bemedlade barn«, skrev han i donationserbjudandet.
När institutet öppnades 1936 var det väldigt modernt. Byggnaden och dess inredning hade kostat 2,5 miljoner kronor.
»Samtliga apparater äro av modernaste utförande och anordnade för ånguppvärmning. I våra dagars tandläkarekonst har man beaktat den elektriska energiens användbarhet vid tandbehandling av olika slag, borrning, uppvärmning, belysning, diatermi, röntgen etc. Vid Eastmaninstitutet har den elektriska energien tagits till hjälp i alla sådana fall, där den kan underlätta arbetsförhållandena«, står det i boken Eastman-institutet som gavs ut i samband med invigningen 1936.
Ungefär 60 procent av donationen användes till huset. En fond bildades med pengarna som »blev över« och avkastningen används enligt donationsbestämmelserna främst till renovering och underhåll av den dentalortopediska avdelningen (tandreglering).
Stockholms stad (och senare Stockholms läns landsting) förband sig till att stå för driften.
Under det första året besökte runt 17 000 barn Eastmaninstitutet. Det fanns också en poliklinik för medellösa vuxna patienter.
Eastmaninstitutet har tidigare byggts om på 1950-talet och på 1970-talet. En del möbler, utrustning och andra saker från de tidigare satsningarna kan bli kvar. Inför ombyggnaden markeras allt med små lappar: lagras, flyttas med, skrotas …

Upptäck mer