Annons

Annons

Strokepatientens munhälsa kan raseras snabbt

Stroke drabbar 30 000 svenskar varje år. Tack vare allt bättre medicinska behandlingar överlever de allra flesta, vilket har skapat en ny patientgrupp för tandvården; äldre strokedrabbade patienter med många egna tänder i behåll. Den komplexa problembilden hos strokepatienterna innebär stor risk för munhälsan. En halvsidig förlamning är vanlig, med motoriska och sensoriska problem till följd....

Stroke drabbar 30 000 svenskar varje år. Tack vare allt bättre medicinska behandlingar överlever de allra flesta, vilket har skapat en ny patientgrupp för tandvården; äldre strokedrabbade patienter med många egna tänder i behåll.
Den komplexa problembilden hos strokepatienterna innebär stor risk för munhälsan. En halvsidig förlamning är vanlig, med motoriska och sensoriska problem till följd. Mat riskerar att samlas i kinden utan att patienten känner det. Tandborstning kan vara en omöjlig uppgift. Därtill kommer medicinrelaterad muntorrhet, kariogena näringsdrycker, stor trötthet och uppgivenhet.
– Livet förändras i ett ögonblick. Allting blir så besvärligt, och munhälsan känns inte viktig just då, säger Inger Wårdh, tandläkare och docent i gerodonti vid Karolinska institutet.
– Men tandstatusen kan försämras drastiskt på mycket kort tid. Det främsta problemet är karies.
Inger Wårdh, Kerstin Hulter Åsberg och Madeleine Wertsén (se faktarutorna) kämpar nu tillsammans för att tandvården ska bli en del av helheten runt patienten redan från start. De vill att sjuksköterskorna ska utbildas för att kunna titta i munnen och se; hur ser det egentligen ut?
– Kan vi sedan få in en tandhygienist i vårdteamet så vore det väldigt bra. Vi vill också finnas med när vårdplaneringen görs inför utskrivning från sjukhuset, säger Inger Wårdh.
För några decennier sedan, när många äldre hade proteser, såg problematiken annorlunda ut. I dag är det de egna tänderna som förstörs. Karies på rotytan kan leda till att en tand, med intakt krona, plötsligt går av – och kanske orsakar att en bro lossnar.
– Vi ser det också på ett annat sätt: vi vill inte att munnen ytterligare ska belasta hälsan. Få tänker på sambandet mellan bakterier i munnen och allmänhälsa. Utbildningen för vårdpersonal innehåller nästan ingenting om munhälsan, därför har vi en lång startsträcka innan ordentliga samarbeten kan komma till stånd.
 

Snabb behandling viktig vid stroke

Stroke är en kärlskada i hjärnan på grund av en propp eller en blödning, och definieras av ett plötsligt bortfall av viktiga neurologiska funktioner.
Genomsnittsåldern för att drabbas är 75 år. Under det första året dör en fjärdedel av patienterna.
Det finns starka kopplingar mellan stroke och högt blodtryck, rökning, diabetes, höga blodfetter och förmaksflimmer.
 

Svårt med tandborstning

Den som drabbats av stroke blir ofta halvsidigt förlamad. För munnens del innebär det risk för att mat samlas i kinden, utan att patienten känner det. Motoriska problem kan göra det svårt att borsta tänderna. Patienten blir ofta trött och kan vara svårmotiverad.
Snabb behandling är a och o. Man ska därför alltid söka akuthjälp om man märker att delar av kroppen inte lyder, att synfältet begränsas eller talförmågan försvinner. Ibland föregås stroken av så kallade tia, övergående neurologiska bortfall som beror på att syresättningen till hjärnan blockeras under en kortare tid.
Under den första veckan efter en stroke ser man ofta stora förbättringar, då ödemet som bildats i hjärnan går tillbaka. Den första månaden ses som oerhört viktig för rehabiliteringsresultatet, men framsteg kan ske också efter flera år.
 

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade