Etik behöver tränas

Att man ska hjälpa andra människor finns i Gunnar ­Hennings dna. Som färdig tandläkare väcktes intresset för samhälls­odontologi och för etiska frågor. Nu är han ord­förande för ­Sveriges Tandläkarförbunds etikkommitté, som vid riksstämman levererar 375 kg etik till medlemmarna.

Karriär & porträtt

Munhälsan sämre hos äldre med hemomsorg

Munhälsan är sämre hos äldre med omsorgshjälp hemma än på boende. Det visar en tysk studie, och Sverige har samma mönster.

Forskning

Debatt: Glöm inte 70-plussarna i krisen

Den isolering och risk för försämrad munhälsa som covid-19-pandemin innebär för seniorer 70+ ska hanteras med ett framtidsperspektiv. Tillsammans måste vi arbeta för att säkerställa att de individer som har störst behov också får prioriterad tillgång till tandvård när Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv.

Debatt

 Så bemöter du bäst ­patienter med demens

Att behandla patienter med demenssjukdom kan vara svårt och tålamodsprövande, men det finns mycket man kan göra för att det ska fungera bättre. Prata enkelt men inte barnsligt. Bli inte irriterad. Ta helstatus innan patienten blir alltför sjuk.

Nyheter

Han vill SKaPa jämlik tandhälsa

Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit ­(SKaPa) kan användas för att hitta ojämlikheter i den orala hälsan. Registret går också att använda för att se i vilken utsträckning tandvården är jämlik. Det berättar Lars Gahnberg, Skapas nye registerhållare.

Jämlik tandvård

Många äldre väljer bort tandvård

Ekonomin gör att många pensionärer avstår nödvändig tandvård. Det visar en ny rapport från PRO.

Nyheter

Bör man överväga att behandla under tvång?

Så lät den inledande frågan på seminariet ”Med etiken som vägvisare när kunskap inte räcker” på Riksstämma & Swedental 2017, arrangerat genom ett samarbete mellan Tandläkarförbundets etikkommitté och Svensk förening för orofacial medicin, SOM.

Etik

Fler tandhygienister anställs av kommuner

Folktandvården Västra Götaland satsar 2,8 miljoner om året på tandhygienister som ska anställas på deltid av kommuner. Projektet pågår 2018 till 2020.

Nyheter

Äldre tappar ofta kontakten med tandvården

Allt fler tappar sin regelbundna kontakt med tandvården efter pensionsåldern, och risken ökar i takt med stigande ålder. Det visar en svensk studie.

Forskning

Individuella bedömningar extra viktigt för äldre

Alla blir äldre. Men vi åldras olika. Därför är det speciellt viktigt att göra individuella bedömningar innan du behandlar äldre patienter.

Okategoriserade

Samverkan behövs för att hjälpa äldre

Det behövs insatser från både kommunen, äldreomsorgen och tandvården för att sköra äldres munhälsa inte ska rasa.

Nyheter

Tandläkarförbundet: Äldre får hjälp för sent

Många sköra äldre som bor hemma får inte det stöd som de har rätt till, anser Sveriges Tandläkarförbund.

Nyheter

Uppdrag: att minnas de glömda äldre

– De som verkligen har behov av tandvård glöms ofta bort, säger Terje Persson, tandläkaren som ska utveckla gerodontologin i Uppsala län.

Okategoriserade

Sköra äldre tappar kontakt med tandvården

Det finns ett tydligt samband mellan dålig munhälsa och att äldre tappar kontakten med tandvården. Det visar studien ”Skör och äldre – vad händer med tänder?”

Nyheter

Nytt centrum för äldretandvård försenas

Stockholm får ett nytt centrum för äldretandvård: Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT).

Nyheter

Standarder tas fram för vård av de mest sjuka äldre

Standarder för kvalitet inom äldreboenden och hemtjänsten tas fram.

Nyheter

Strokepatientens munhälsa kan raseras snabbt

Stroke drabbar 30 000 svenskar varje år. Tack vare allt bättre medicinska behandlingar överlever de allra flesta, vilket har skapat en ny patientgrupp för tandvården; äldre strokedrabbade patienter med många egna tänder i behåll. Den komplexa problembilden hos strokepatienterna innebär stor risk för munhälsan. En halvsidig förlamning är vanlig, med motoriska och sensoriska problem till följd....

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons