Annons

Annons

Svenskars tandhälsa bäst i EU

Den svenska befolkningen har bäst tandhälsa av alla i den europeiska unionen.

Den svenska befolkningen har bäst tandhälsa av alla i den europeiska unionen samt kandidatländerna Turkiet och den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien, FYROM. Det visar en genomgång av resultaten i den så kallade Eurobarometern som genomfördes 2009 på uppdrag av EU-kommissionen. Där intervjuades ett statistiskt representativt slumpmässigt urval av innevånare i de 31 länderna av ett undersökningsföretag.
Tandhälsan mättes i hur stor andel av befolkningen över 45 år som saknade ett funktionellt bett (definierat som att ha färre än 20 egna tänder), hur stor andel som var helt tandlösa samt hur stor andel som upplevde en försämrad livskvalitet beroende på sin tandstatus (mätt i svårighet att äta mat, svårighet att bita, smärta eller ömhet i tänderna, känsla av genans över sina tänder, undvikande av konversationer eller minskat deltagande i sociala aktiviteter).
Svenskarnas tandhälsa visade sig vara bäst av alla genom att prevalensen i befolkningen som hade färre än 20 tänder samt som helt saknade egna tänder var lägst av alla länder, dessutom kom Sverige på fjärde plats när det gäller hur liten andel av befolkningen som upplever en försämrad livskvalitet efter Danmark, Tyskland och Holland.
Forskarna har också grupperat länderna efter deras sociopolitiska välfärdsstatstillhörighet, enligt en modell presenterad 1996 av den italienska forskaren Maurizio Ferrera, något som tydligt visar att den skandinaviska modellen med en generösare och allomfattande välfärd är den som genererar mest tandhälsa eftersom de tre länderna Sverige, Finland och Danmark ligger i topp medan länderna i Östgruppen, som Tjeckien, Estland, Ungern, Polen, Slovakien och Slovenien, ligger i botten.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade