Klart med amalgamförbud i EU

Med stor majoritet röstade Europaparlamentet nyligen igenom ett förbud mot användning av amalgam inom tandvården i EU. Förbudet gäller från och med 1 januari 2025. I Sverige har amalgam varit helt förbjudet sedan 2018.

Nyheter

CED vill se krafttag för tandvården i Europa

Tandläkarbrist på landsbygden, en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar. Det är några av utmaningarna som tandvården i Europa står inför. EU:s medlemsländer måste börja agera för att säkra den framtida kompetensförsörjningen, slår Council of European Dentists (CED) fast i ett uttalande.

Nyheter

Utredare vill inte röra momsen

Det är försiktighet som präglar slutbetänkandet i utredningen Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg (SOU 2021:40). Det innebär att olikheterna inom EU består.

Nyheter

EU öppnar upp för utbildade i tandvård

Efter ett beslut i EU-domstolen öppnar nu EU upp möjligheten för tandvårdsutbildade från andra EU-länder att utföra vissa tandläkaruppgifter, så kallad partial access.

Nyheter

EU-lager för skyddsutrustning placeras i Sverige

Nu ska ett EU-lager för medicinteknisk utrustning och personlig skyddsutrustning byggas upp i Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Försvarets materielverk har fått i uppdrag av EU att ansvara för materiel som ska kunna användas inom unionen vid stora kriser.

Covid-19

Lång väg till Ludvika

Lissabon–Malung–Ludvika. Lite krokig har vägen varit till karriärens första jobb för Rui Fabiano och ­Andreia ­Silva. Nu har Folktandvården Ludvika både en helt ny klinik och full bemanning av tandläkare.

Nyheter

Svenskars tandhälsa bäst i EU

Den svenska befolkningen har bäst tandhälsa av alla i den europeiska unionen.

Okategoriserade

Tandläkaren med tre legitimationer

Tre tandläkarutbildningar i tre länder – slå det den som kan!

Reportaget

Likvärdiga men olika utbildningar i Europa

Kvalitetsmedvetna tandläkare som rör sig fritt i Europa garanterar på sikt att EU:s tandläkarutbildningar håller en bra nivå.

Tandvård & politik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons