Annons

Annons

Tidig karies ökar risken för nya angrepp

Barn med kariesangrepp vid tre års ålder hade mer än dubbelt så hög risk att ha aktiva kariesangrepp även vid sex års ålder.

Världshälsoorganisationen WHO har satt upp som ett oralt hälsomål att 80 procent av alla sexåringar ska vara kariesfria år 2020. Men Sverige har en bra bit kvar innan det målet är uppfyllt. Det kan en studie av drygt 270 barn i Skaraborg, som följdes från tre års ålder upp till sex år, visa.
Vid tre års ålder hade fler än vart fjärde barn begynnande eller manifesta kariesangrepp. De tänder som oftast hade angripits var de bakre molarerna, som kan vara svåra att komma åt vid tandborstning. Vid sex års ålder var endast hälften av barnen fria från karies, vilket innebär att Sverige fortfarande är långt ifrån att uppnå WHO:s hälsomål.
Forskarna kan visa att de barn som hade begynnande eller manifesta kariesangrepp vid tre års ålder hade mer än dubbelt så hög risk att också ha aktiva kariesangrepp vid sex års ålder.
Mjölktändernas tunnare emalj gör de yngre barnen extra utsatta för kariesangrepp. De flesta kariesangreppen uppträdde också mellan tre och fyra års ålder. Forskarna föreslår därför intensifierade kariespreventionsprogram riktade till småbarnsför­äldrar.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade