Annons

Annons

Utåtagerande barn har färre kariesangrepp

Tvärtemot forskarnas hypotes visade en studie en liten, men väldigt tydlig, negativ korrelation mellan utåtagerande beteende och karies.

Helt tvärtemot forskarnas hypotes visade en studie av 239 brasilianska tvillingar en liten, men väldigt tydlig, negativ korrelation mellan utåtagerande beteende och karies.
Tvillingarna, som var mellan tre och åtta år gamla, kom från familjer med låg socioekonomisk status boende i staden Montes Claros med lågt fluorinnehåll i vattnet. Enligt föräldrarna hade 91 procent av barnen aldrig varit hos tandläkaren. 84 av tvillingarna var enäggstvillingar medan 155 var tvåäggstvillingar.
Barnens tänder undersöktes av två tandläkare, halten av mutans streptokocker i saliven mättes och barnens preferens för söta smaker kontrollerades med hjälp av ett särskilt test för detta. Föräldrarna fick även fylla i en 28-punkters beteendeutvärdering för varje barn som sedan användes tillsammans med övriga data i en statistisk tvillinganalys.
Forskarna analyserade sam­bandet mellan utåt­age­ran­de beteende som hyperaktivitet, impulsivitet, aggressivitet, motsträvighet och trots med kariesförekomst. Och resultatet förvånade. Av 16 undersökta faktorer, både genetiska och miljöbetingade, pekade samtliga på ett negativt samband och 13 av dem var statistiskt signifikanta.
Forskarna kan dessutom visa att preferens för söta smaker inte korrelerade med kariesförekomst och kan alltså inte heller förklara resultatet. De presenterar ett antal mer eller mindre spekulativa hypoteser, men tvingas konstatera att de inte kan förklara varför utåtagerande barn har en lägre förekomst av karies.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade