Annons

Annons

”Utbildning bör löna sig”

Göran Arrius blev vald till ordförande den 29 augusti. Han efterträder Anna Ekström, som var Sacos ordförande i nästan tio år.

Göran Arrius ställer gärna upp på en intervju och han föreslår Tandläkarförbundet som intervjuplats. Det ligger i Stockholm i Gamla stan, nära Sacos lokaler.
Han kommer några minuter tidigt och tar en kopp kaffe. Jag ska bara hämta anteckningsblocket på mitt arbetsrum, en snabb manöver på väg till mötesrummet. Men Göran Arrius står steget bakom, och kaffekoppens halva innehåll rinner plötsligt nedför väggen. Vi konstaterar att ingen har fått kaffe på sig och jag utropar lättad:
– Vilken tur. Det blev nästan katastrof!
Den före detta sjöofficeren ler och svarar:
– I min värld kan en kopp spillt kaffe aldrig bli en katastrof.
 

Enar akademiker

Göran Arrius blev vald till ordförande den 29 augusti. Han efterträder Anna Ekström, som var Sacos ordförande i nästan tio år.
Saco består av 23 fackförbund och yrkesförbund med sammanlagt drygt 600 000 medlemmar. Det gemensamma är att de är akademiker, men yrkesområdena och anställningsformerna varierar. Sveriges Tandläkarförbund är ett av Saco-förbunden.
Saco har fått en tydlig plats i samhällsdebatten under Anna Ekström. Hur kommer du att förvalta det?
– En av Sacos viktigaste roller är att vara en tydlig röst i samhällsdebatten. Jag hoppas att vi fortsätter att vara det.
Anna Ekström var statssekreterare när hon blev Sacoordförande och hade ett jättenätverk, inte minst inom politiken.
– Det tar kanske lite mer tid för mig, men jag får ganska snart de kontakterna som jag behöver. Det följer med rollen som ordförande för Saco, säger Göran Arrius.
Han har varit fackligt aktiv sedan 1990-talet, och som Sacoordförande får han nytta av sina kontakter. Det har också betonats att Göran Arrius har arbetat inom det privata näringslivet.
 

Juseks ordförande

Sedan 1988 har Göran Arrius jobbat med livförsäkringsfrågor. Ungefär samtidigt som hans arbetsgivare Trygg Hansa köptes upp av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och förvandlades till försäkringsbolaget SEB Trygg Liv, blev Göran lokalombud för SEB:s akademikerförening med drygt 1 000 Sacomedlemmar. Efter hand blev han ordförande i Sacoföreningen på SEB och arbetstagarrepresentant i SEB:s styrelse.
2007 valdes han till ordförande för Jusek, fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.
Göran Arrius har varit styrelsemedlem i Saco i ett par år. Från den första oktober arbetar han heltid på Sacos kansli.
– Det är lite vemodigt att lämna Jusek och seb efter alla år, men det är spännande att komma till Saco och en sådan utmaning när man är 52 år, säger han.
 

Medel och mål

Göran Arrius betonar att det inte är hans bakgrund eller nätverk som styr Sacos framtid.
– Sacos färdriktning bestämdes på senaste ordinarie kongress. Planen gäller fram till 2013. Det är inte mitt nätverk som gör att vi ska nå dit vi ska. Ett nätverk är ett medel, inte ett mål.
En av Sacos viktigaste uppgifter blir att verka för ökad lönespridning på arbetsmarknaden.
– Vill man skaffa sig en bättre utbildning, ta på sig större ansvar eller prestera mer ska det synas lite mer i lönekuvertet än det gör i dag, säger Göran Arrius.
– En akademisk utbildning bör alltid löna sig.
Saco har nyligen undersökt akademikernas livslöner (se separat artikel på sidan 28). Är det rimligt att läkarutbildning ger nästan dubbelt så bra avkastning som tandläkarutbildning?
– Jag vill inte uttala mig om den ena gruppen ska löna sig bättre än den andra. Förbunden får se till att få bra löner för sina medlemmar. Men för vissa grupper är det en ekonomisk förlust att studera, och det är fel, säger han.
Arbetsgivarna måste bli bättre på att belöna bra arbetsinsatser. Det räcker kanske inte med ett par tusen kronor mer efter skatt när man lyfter någon till chefsjobb, anser han.
 

Lovordar hoppjerkor

Större rörlighet på arbetsmarknaden är en annan viktig fråga. Rörlighet är bra för individen, arbetsplatsen och samhället i stort, tycker han.
– De som man kallade för hoppjerkor förr tror jag passar ganska bra på arbetsmarknaden i dag. Att byta jobb ökar kompetensen och anställningsbarheten. Det är bra för företagen att få nya influenser och bra för samhället.
Göran Arrius tycker också att det borde vara lättare att byta från offentlig anställning till privat anställning och tvärtom.
– Det är bra om det finns olika vägar att gå när man är klar med sin utbildning.
 

Bättre regler för egenföretagare

Saco bevakar också småföretagarens speciella situation. Vad händer om man blir sjuk? Hur kan det bli enklare att bli och vara småföretagare? Göran Arrius tror att en hel del kan förenklas.
– Lagar och regler i Sverige är uppbyggda för att passa anställda. Vi måste ha regler som gör att det blir bra för egenföretagare också.

Upptäck mer