Annons

Annons

Vart femte barn från Östafrika saknar hörntänder

Så många som vart femte barn i Sverige som härstammar från östafrikanska länder som Etiopien, Kenya, Tanzania, Somalia, Sudan och Uganda saknar sina mjölkhörntänder. Det kan svenska forskare konstatera efter att ha gjort en retrospektiv studie av tandläkarjournaler över drygt 1100 barn mellan två och sju år gamla. Barnen har undersökts av vanliga tandläkare i...

Så många som vart femte barn i Sverige som härstammar från östafrikanska länder som Etiopien, Kenya, Tanzania, Somalia, Sudan och Uganda saknar sina mjölkhörntänder. Det kan svenska forskare konstatera efter att ha gjort en retrospektiv studie av tandläkarjournaler över drygt 1100 barn mellan två och sju år gamla.
Barnen har undersökts av vanliga tandläkare i en invandrartät stadsdel i Örebro där närmare hälften av befolkningen antingen är födda utanför Sverige eller är födda av föräldrar som båda är invandrade till Sverige. Drygt 100 barn kunde konstateras härstamma från Östafrika och bland dem saknade 21 procent en eller flera hörntänder, medan det bland de övriga drygt 1000 barnen endast var 0,3 procent som hade samma defekt.
Anledningen till att så många barn från Östafrika saknade hörntänderna är sannolikt en tradition att genomföra så kallad dental enukleation på barn under ett års ålder där alltså tandämnena till hörntänderna tas bort, menar forskarna. Huvudorsaken till ingreppet är en felaktig uppfattning att detta skulle förebygga eller bota vanliga barnåkommor som diarré, feber eller kräkningar. Ingreppet, påstår forskarna, genomförs helt utan någon form av smärtlindring och ofta med hjälp av ganska grova och icke-sterila verktyg som vanliga knivar eller fingernaglar. Ingreppet orsakar, förutom smärta och förstörda tandämnen, även en ökad risk för barnen att drabbas av sepsis, anemi, pneumoni, meningit eller tetanus. Även dödsfall har inträffat efter dental enukleation.
Forskarna menar sig ha visat att denna tradition kan förekomma i Sverige, vilket kräver en ökad medvetenhet om dess existens bland tandläkare och sjukvårdspersonal i Sverige.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade