Annons

Annons

Trygghetssystemen missgynnar studenter

Avskaffa åldersgränsen för bostadsbidrag och räkna studiemedlet som inkomst när sjukpenning och föräldrapenning ska beräknas. Det är några förslag från Saco.

Ger studenternas trygghetssystem ett fullgott skydd? Långtifrån visar Saco:s utredare Maria Noleryds studie »Tryggare kan alla vara«. De sociala trygghetssystemen byggdes upp under en period när studier var ett privilegium, och studenter inte hade något större behov av stöd. I dag studerar
ungdomar i alla samhällsklasser vidare på högskola och universitet. Satsningen på att allt fler ska studera har lyckats, men de nödvändiga förändringarna i trygghetssystemen har uteblivit.
En student kan inte vara deltidssjukskriven, att studera under en längre tid innebär lägre pension och framför allt är studiemedlet inte akassegrundande.
– Jag tror att många drar sig för att söka hjälp för att man antingen inte vet vad som gäller eller inte tror att det fi nns någon hjälp att få för studenter, säger Amanda Bergström.

SACO föreslår förändringar

Av alla studenter tar cirka två tredjedelar studiemedel i någon utsträckning, 60 procent jobbar extra och deras största utgift är boendekostnader. Många studenter vill söka bostadsbidrag, men för att få det krävs att man inte tjänar mer än 77 000 kronor per år. Dessutom fi nns det en åldersgräns på 29 år. Saco föreslår att man tar bort åldersgränsen samt inför en inkomstprövning halvårsvis i stället för årsvis.
– Att ta bort åldersgränsen låter logiskt. Vi har många tandläkarstudenter som är äldre och som inte har möjlighet att söka bostadsbidrag. Att halvårspröva inkomsten gör dessutom att man har mer koll på vad man tjänar, säger Amanda Bergström.

»På tandläkarutbildningen drabbas du hårt om du är borta under en längre tid.«

Inkomstgrundande Studiemedel

Ett annat av Saco:s förslag gäller studiemedlet. I dag behandlas studiemedlet som inkomst för jämställdhetsbonusen men inte för arbetslöshets- eller sjukförsäkringen. Blir man sjuk eller står utan jobb efter utbildningen står man utan pengar. – På tandläkarutbildningen drabbas du hårt om du är borta under en längre tid. Föreläsningar kan du ta igen, men missar du för mycket praktiskt under en månad kan du behöva gå om ett helt år.

Upptäck mer