Olika metoder för bonding var likvärdiga

En klinisk utvärdering efter 14 år av två strategier för att fixera leucitförstärkta glaskeramiska inlägg har presenterats. Båda metoderna rekommenderas av forskarna.

Forskning

Trestegsteknik verkar ge lägst risk för sekundär karies

Trestegsteknik vid bonding har den lägsta risken för sekundär karies, tvåstegsteknik den högsta, visar studie. Resultatet ska dock tolkas försiktigt, underlaget till studien var begränsat.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons