De arbetar kvar efter brexit

För de tandläkare som arbetade i Storbritannien före brexit har utträdet framför allt inneburit att de har ­behövt ansöka om uppehållstillstånd. Det finns också en osäkerhet kring leveranser, och att en del patienter och kolleger har lämnat landet.

Nyheter

Ny CE-märkning hotas av brexit

En ny EU-lagstiftning kring medicintekniska produkter trädde i kraft i maj 2017 och ska börja tillämpas fullt ut i maj 2020. Den nya lagstiftningen kräver på sikt ny CE-märkning av medicintekniska produkter, något som hotas att försenas av oklarheterna kring brexit.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons