Fetma och fetmaoperation kan öka risken för karies

I tandvården möter man dagligen patienter med obesitas, och patienter som opererats för problemet. Ofta är dessa inte medvetna om att både obesitas och obesitasoperationer kan öka risken för karies. Det berättar Negin Taghat, som nyligen disputerat i ämnet.

Forskning

Fetmaoperation kan försämra munhälsan – stort behov av kostrådgivning

Fetmaoperation vid svår övervikt leder ofta till bestående viktminskning och minskad samsjuklighet. En ny studie visar dock att munhälsan hos fetmaopererade försämrades markant, jämfört med friska kontrollpersoner.

Vetenskap

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons