Statskontoret granskar folktandvårdens redovisning

Statskontoret ska ta reda på om folktandvårdens ekonomiska redovisning har förbättrats.

Nyheter

Ny modell förhindrar snedvridande konkurrens

2009 gjorde Statskontoret på uppdrag av regeringen en studie för att kartlägga landstingens ekonomiska redovisning. Det visade sig då att redovisningen inte gjorde det möjligt för utomstående att avgöra om det förekom konkurrenssnedvridande subventioner till folktandvården. Den granskning som nu genomförts visar att landstingen bättrat sig och tagit fram en ny redovisningsmodell, som ska börja...

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons