Annons

Annons

Ny modell förhindrar snedvridande konkurrens

2009 gjorde Statskontoret på uppdrag av regeringen en studie för att kartlägga landstingens ekonomiska redovisning. Det visade sig då att redovisningen inte gjorde det möjligt för utomstående att avgöra om det förekom konkurrenssnedvridande subventioner till folktandvården. Den granskning som nu genomförts visar att landstingen bättrat sig och tagit fram en ny redovisningsmodell, som ska börja...

2009 gjorde Statskontoret på uppdrag av regeringen en studie för att kartlägga landstingens ekonomiska redovisning. Det visade sig då att redovisningen inte gjorde det möjligt för utomstående att avgöra om det förekom konkurrenssnedvridande subventioner till folktandvården. Den granskning som nu genomförts visar att landstingen bättrat sig och tagit fram en ny redovisningsmodell, som ska börja gälla från och med 2012.
– Det måste råda konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata aktörer. Vår studie visar att det finns goda förutsättningar för detta i framtiden, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.
Statskontoret kommer att följa upp landstingens nya ekonomiska redovisning 2014.
Rapporten kan läsas på www.statskontoret.se

Upptäck mer