Kraftig ökning av läkemedel till barn

Socialstyrelsen konstaterar att reformen om kostnadsfria läkemedel till barn har fått ett brett genomslag. Andelen barn som hämtar ut läkemedel har ökat och antalet uttag av läkemedel har ökat med 22 procent justerat för befolkningstillväxten.

Nyheter

Tuffare tag ska ge säkrare vård

Något av det värsta som kan drabba en tandläkare eller någon annan med ett legitimationsyrke är att få prövotid.

Fördjupning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons