NIOM erbjuder plats för gästforskare

Professor Per Vult von Steyern är känd som ordförande för Svenska Tandläkare-Sällskapet, ämnesföreträdare och övertandläkare. Det här halvåret har han dock lagt det mesta åt sidan för att kunna vara gästforskare hos NIOM i Oslo.

Nyheter

Universitetsbibliotek säger upp viktigt tidskriftsavtal

Universitetsbibliotekens tidskriftsavtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier har upphört från och med den 30 juni 2018. Detta eftersom Elsevier inte vill möta de nya krav som ställts på öppen tillgång till vetenskapliga artiklar.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons