Allvarligt läge för odontologisk forskning

Allvarligt läge för odontologisk forskning

Kompetensbristen på lärosätena är tätt sammankopplad med det krisartade läget inom odontologisk forskning. Vetenskapsrådets siffror är dystra, både antalet ansökningar och beviljandegraden har sjunkit under de senaste tio åren. En ny satsning på en nationell forskar­skola skulle kunna vara en väg framåt.

Forskning

Stipendier till odontologisk forskning

Stipendier till odontologisk forskning

Ollie och Elof Ericssons stiftelse för vetenskaplig forskning stödjer för tredje året i rad odontologisk forskning med 100 000 kronor.

Nyheter

Tandläkare talar ut

Tandläkare talar ut

En idé om att sprida odontologisk kunskap fick Nicole Winitsky att starta en podd. Hon tycker att fler borde upptäcka poddformatet som ett sätt att lära sig nytt.

Karriär & porträtt

Långtidsuppföljning av tandimplantat

Vad kan vi förvänta oss av tandimplantat som har varit i funktion i mer än tio år? Hur vanligt är det med komplikationer? Om vi tidigt kan identifiera risker för komplikationer, skulle vi då kunna förebygga och förhindra dem? Och hur skattar patienterna själva sin implantatbehandling? Det är frågor som jag vill belysa med mina studier.

Vetenskap

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons