Distansutbildning ska ge bättre hjälp till dementa

Trots att allt fler personer insjuknar i demens saknar flera tandläkare tillräckliga kunskaper om sjukdomen – något som Karolinska institutet vill ändra på. Sedan ett par år anordnar universitetet en digital kurs för vårdpersonal som vill öka sin kunskap och förståelse kring arbetet med demenssjuka.

Metod, klinik & praktik

 Så bemöter du bäst ­patienter med demens

Att behandla patienter med demenssjukdom kan vara svårt och tålamodsprövande, men det finns mycket man kan göra för att det ska fungera bättre. Prata enkelt men inte barnsligt. Bli inte irriterad. Ta helstatus innan patienten blir alltför sjuk.

Nyheter

Samband mellan marginal parodontit och medicinska sjukdomar

Här presenteras den senaste och viktigaste kunskapen om sambandet mellan marginal parodontit (MP) och ett antal medicinska sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes mellitus, reumatoid artrit, osteoporos, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, psoriasis och vissa lunginfektioner. Ett antal studier pekar på att parodontal behandling kan ha gynnsam effekt på förloppet av ischemisk hjärtsjukdom, diabetes, reumatoid artrit och på risken för pneumoni hos särskilt utsatta personer.

Vetenskap

Kurs i gerodonti inspirerar

Robert Bohlin trivs inom äldretandvården. För att fördjupa sina kunskaper gick han i höstas en diplomkurs i gerodonti.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons