Annons

Annons

Samband mellan marginal parodontit och medicinska sjukdomar

Här presenteras den senaste och viktigaste kunskapen om sambandet mellan marginal parodontit (MP) och ett antal medicinska sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes mellitus, reumatoid artrit, osteoporos, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, psoriasis och vissa lunginfektioner. Ett antal studier pekar på att parodontal behandling kan ha gynnsam effekt på förloppet av ischemisk hjärtsjukdom, diabetes, reumatoid artrit och på risken för pneumoni hos särskilt utsatta personer.

Här presenteras den senaste och viktigaste kunskapen om sambandet mellan marginal parodontit (MP) och ett antal medicinska sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes mellitus, reumatoid artrit, osteoporos, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, psoriasis och vissa lunginfektioner. Ett antal studier pekar på att parodontal behandling kan ha gynnsam effekt på förloppet av ischemisk hjärtsjukdom, diabetes, reumatoid artrit och på risken för pneumoni hos särskilt utsatta personer.

Holmstrup et al inkl fullst ref lista

Läs artikeln som pdf

pdf

Upptäck mer

Juvenil idiopatisk artrit – odontologiska implikationer

Käkledsengagemang, liksom självrapporterad käksmärta, är vanligt hos barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA). Det tyder resultaten i en nyligen framlagd avhandling på. Att diagnostisera käkledsengagemang enbart baserat på kliniska fynd är svårt, utan det krävs regelbundet upprepade kliniska undersökningar och observationer över tid.

Vetenskap

Parodontit tycks öka hos unga

Parodontit tycks öka hos unga i Sverige, visar en undersökning i Västerbotten. Det finns därför starka skäl att titta noga efter bensänkning på röntgenbilder även hos unga patienter, säger forskarna bakom studien.

Forskning

Fluorkriget 1950–1971 – en strid mellan folkhälsa och personlig integritet

Det fanns ett kraftigt motstånd mot vatten­fluoridering av det svenska dricksvattnet 1950–1971. Demokrati och individuell suveränitet ansågs vara hotade av vetenskaplig expertis och statligt tvång. Debatten är i dag i det närmaste bortglömd, men frågorna är fortfarande aktuella – inte minst i ljuset av de senaste årens antivaccinationsrörelse.

Vetenskap

Artikain i tandvården – nya rön visar på överlägsen bedövningspotential

I en artikel i British Dental Journal har nya evidensbaserade data rapporterats om artikains överlägsenhet i förhållande till lidokain. I detta referat av originalartikeln* introduceras de nya rönen som kan tjäna som stöd inför val av anestesimedel vid tandvårdsprocedurer för patienter som är över fyra år gamla.

Vetenskap