Utredning föreslår att barn ska få läsa sina journaler

Regeringen vill att föräldrar ska få elektronisk tillgång till sina barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården. I dag är detta inte möjligt efter barnet fyllt 13 år.

Nyheter

Regeringen vill få stopp på missbruk av lustgas

De negativa effekterna vid missbruk av lustgas är många och allvarliga. Nu ska kunskapen om effekterna av användandet av lustgas höjas inom hälso- och sjukvården.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons