Annons

Annons

Utredning föreslår att barn ska få läsa sina journaler

Regeringen vill att föräldrar ska få elektronisk tillgång till sina barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården. I dag är detta inte möjligt efter barnet fyllt 13 år.

Det ska även bli möjligt för barn som fyllt 13 år att ta del av sina egna uppgifter. Samtidigt ska barn som fyllt 13 få avgöra om föräldrarna ska få tillgång till uppgifterna eller inte. Det framgår av en statlig utredning som nu går ut på remiss från Socialdepartementet.

Utredningen föreslår att ändringar görs i patientdatalagen, lagen om nationell läkemedelslista och offentlighets- och sekretesslagen.

I ett pressmeddelande säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) att den digitala tillgången på journalen för barn och unga har varit komplicerad under en längre tid, och att det därför varit nödvändigt att titta närmare på frågan.

Regeringen ska nu hämta in synpunkter från remissinstanser för att hitta ”efterlängtade” patientsäkra lösningar på journalåtkomsten för barn och unga och deras vårdnadshavare innan regeringen tar ställning i frågan.

Upptäck mer