Tandläkare i krigszon

FN-sanktioner och IS terrorvälde gjorde det under lång tid svårt för tandläkaren Salim Hazim Saeed i Mosul att utöva sitt yrke. Nu har han en ny modern klinik.

Reportaget

Beredskapen ses över

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera och sammanställa de mest kritiska läkemedlen och medicintekniska produkterna inför kriser, höjd beredskap och krig.

Nyheter

Hon ger råd om krigsskadades munhälsa

Röda Korsets kompetenscentrum för tortyr- och krigsskaderehabilitering har fått en nyinrättad rådgivande kommitté. Pia Lif-Bimer, specialist i orofacial medicin, är ledamot i kommittén.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons