Annons

Annons

Beredskapen ses över

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera och sammanställa de mest kritiska läkemedlen och medicintekniska produkterna inför kriser, höjd beredskap och krig.

Meningen med uppdraget är att ge regionerna underlag i arbetet med att bygga upp och stärka försörjningsberedskapen vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Uppdraget gäller både sjukvård och tandvård.
Socialstyrelsen ska:

  • Identifiera och sammanställa de läkemedelssubstanser som bedöms vara mest kritiska för att upprätthålla sjukvårdens verksamhet.
  • Identifiera vilka medicintekniska produkter som är nödvändiga för att kunna administrera de mest kritiska läkemedlen.
  • Bedöma om det finns fler kritiska produkter som bör ingå i sammanställningen.
  • Analysera om det finns ytterligare läkemedel och medicintekniska produkter som krävs för att kunna ge akut tandvård.

Socialstyrelsen sak redovisa uppdraget senast den 19 april 2022.

Upptäck mer