Behandling av käkleds­besvär kan lindra ­tinnitus

Frågan om tandläkare kan hjälpa patienter med tinnitus har inte ett entydigt svar, och mer forskning behövs på om­rådet, men det finns patienter som blir hjälpta.

Metod, klinik & praktik

Hon söker mekanismerna bakom käksmärta

Malin Ernberg söker efter mekanismerna bakom smärta i käkmusklerna. Målet är att förbättra livskvaliteten för dem som har ont.

Forskning

Malin Ernberg ny professor

Malin Ernberg har blivit professor vid Karolinska institutet, där hon har arbetat sedan tidigare. Hon forskar om samband mellan kronisk käkmuskelsmärta, stress och serotonin. Hon är också intresserad av könsskillnader, eftersom långvarig muskelsmärta drabbar kvinnor oftare än män. Syftet är att förstå hur frisättning av smärtframkallande ämnen i musklerna medverkar för att få fram individanpassade...

Personnytt

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons