Odontologisk forskning får nästan en miljon kronor

Odontologisk forskning får nästan en miljon kronor

21 forskningsprojekt får sammanlagt 935 000 kronor från Svenska Tandläkare-Sällskapet i år.

Forskning

Forskning om parodontit och demens får pengar

Forskning om parodontit och demens får pengar

Personer med kognitiv svikt eller nydiagnostiserad Alzheimers sjukdom har sämre munhälsa än kognitivt friska personer. Det visar Jacob Holmers forskning. Han får 85 000 kronor från Svenska Tandläkare-Sällskapet för att fortsätta med studierna.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons