Annons

Annons

Forskning om parodontit och demens får pengar

Personer med kognitiv svikt eller nydiagnostiserad Alzheimers sjukdom har sämre munhälsa än kognitivt friska personer. Det visar Jacob Holmers forskning. Han får 85 000 kronor från Svenska Tandläkare-Sällskapet för att fortsätta med studierna.

Jacob Holmer


Jacob Holmer är doktorand och specialisttjänstgörande tandläkare i parodontologi vid Karolinska institutet (KI). Projektet han jobbar med heter ”Investigation of periodontitis as contributor to risk of dementia”.
– Pengarna från Tandläkare-Sällskapet kommer huvudsakligen att gå till ytterligare analyser av vårt stora registermaterial där vi undersöker interaktioner mellan tandhälsa och demenssjukdomar, berättar han.
Får mest pengar
Jacob Holmers projekt är ett av tre projekt som får mest pengar från Tandläkare-Sällskapet i år. Han fick 85 000 kronor även förra året. Han berättar om forskningen:
– Nyligen inskickade longitudinella data tyder på att de med tecken på parodontit inte har en ökad demensincidens, men däremot att de med omfattande tandförlust kan ha en ökad risk för att utveckla demens.
Disputerar 2022
Om allt går som det är tänkt lägger Jacob Holmer fram sin doktorsavhandling våren 2022 och blir klar med specialistutbildningen under 2023.
Den största utmaningen med att vara doktorand och ST-tandläkare samtidigt är att få tiden att räcka till, tycker han. Det roligaste med att kombinera rollerna är omväxlingen.
Totalt får 21 projekt sammanlagt 935 000 kronor från Svenska Tandläkare-Sällskapet i år.
Janet Suslick

Upptäck mer