Nya nationella riktlinjer för vård av obesitas

Nu har Socialstyrelsen för första gången tagit fram riktlinjer för vård av obesitas. I dessa inriktar man sig på att patienterna ska tas om hand på ett strukturerat sätt, och att det krävs samverkan i hela vårdkedjan inklusive tandvården.

Nyheter

Missa inte munhälsan efter överviktskirurgi

Varje år genomgår omkring 5 000 personer i Sverige en operation mot övervikt. Mycket pekar på att de efter operationen har en ökad risk för karies och erosion. Här behöver tandvården komma in innan problemen blir stora.

Nyheter

Så påverkas munhälsan av överviktskirurgi

Denna studie visar att patienter som genomgår överviktskirurgi har ett signifikant reducerat ostimulerat salivflöde sex veckor efter operation. De riskerar härmed att utveckla en försämrad munhälsa.

Vetenskap

Varannan tandläkare villig att leta efter hjärt-kärlsjukdom

Knappt hälften av tandläkarna i USA är villiga att erbjuda kolesterolscreening med blodprov. Äldre tandläkare är mest positiva, visar ny studie.

Forskning

Kejsarsnitt dubblerar risken för karies

Förlossning genom kejsarsnitt mer än fördubblar barnets risk att drabbas av karies senare i livet, visar ny svensk studie.

Forskning

Inget samband mellan karies och fetma

Barn som har problem med karies i 7–9-årsåldern har inte en ökad risk att drabbas av fetma i tonåren. Det visar en brittisk studie av närmare 3 000 barn i nordvästra England som har följts och undersökts under sju år mellan 2006 och 2013.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons