Annons

Annons

Missa inte munhälsan efter överviktskirurgi

Varje år genomgår omkring 5 000 personer i Sverige en operation mot övervikt. Mycket pekar på att de efter operationen har en ökad risk för karies och erosion. Här behöver tandvården komma in innan problemen blir stora.

”Många måltider per dag ger ökad risk för karies. ­Använd fluoridskölj och skölj munnen med vatten efter måltid. Diskutera före­byggande åtgärder med din tandläkare/tandhygienist.”
Så står det i informationen inför operation mot övervikt vid Danderyds sjukhus. I den 32-sidiga broschyren med råd är detta i stort sett allt som finns om munhälsa.

Tandhälsa vid överviktsoperation

I samband med operationen är det av naturliga skäl mycket fokus på kosten, och dietisterna är en självklar del av behandlingen. Dietisternas riksförbund har gett ut en folder med kostråd och även i denna skymtar tänderna: ”Det är bra att undvika småätande för att inte få hål i tänderna …”
Men räcker detta? Hur påverkas tandhälsan av en genomgången överviktsoperation? Det korta svaret är att (nästan) ingen vet. Det finns helt enkelt inte särskilt mycket forskning på området.

Anders Hedenbjörk Lager

Anders Hedenbjörk Lager


Under tidig vår år 2020 noterade Anders Hedenbjörk Lager, övertandläkare vid avdelningen för kari­ologi vid tandläkarutbildningen i Malmö, att allt fler inkommande remisser berörde personer som hade genomgått överviktskirurgi.
– Många var patienter med grava kariesproblem.
Han påpekar att det egentligen inte är något nytt; att det här är en patientgrupp där många har problem med karies har man sett i många år.
– Vi behöver få upp detta på agendan, och se att dessa patienter kan ha en ökad risk för karies. De kan även få problem med tanderosion på grund av sura uppstötningar. Det finns ingen riktigt bra översyn för hur det ser ut på riksplanet, men det vi vet i dag verkar peka på en klart ökad risk för dessa patienter.

Riktlinjer efter operation

Han resonerar om satsningen på överviktskirurgi som gjordes för ett antal år sedan har påverkat tandhälsan hos de patienter som nu remitteras till kariologiavdelningen.
– Fler får i dag kirurgi mot obesitas. Det hjälper bra, men kan få konsekvenser för munhälsan som man inte riktigt tagit höjd för. Det finns inte heller några tydliga riktlinjer när det gäller tandvården efter opera­tionen.

Stora vårdbehov

Patienterna som han träffar ur denna grupp är ofta medelålders kvinnor, men även yngre personer drabbas.
– Det har blivit vanligare med överviktskirurgi för yngre patienter. Det är tragiskt när man ser personer med hela livet framför sig som har mycket karies, och som sannolikt kommer att få stora vårdbehov.

“Samarbetet mellan sjukvården och tandvården kring dessa patienter behöver bli bättre.”

Han efterlyser mer forskning inom området, och skulle önska sig en större registerstudie för att se hur munhälsan ser ut hos dem som har genomgått över­vikts­kirurgi.
– Tandvården behöver få upp ögonen för problemet, och samarbetet mellan sjukvården och tandvården kring dessa patienter behöver bli bättre. Det behövs konsensus kring hur vi ska hantera dem. Annars riskerar många att på några års sikt få allvarliga besvär med tänderna.

Freja Freedman

Freja Freedman


En av få i Sverige som har forskat kring överviktskirurgi och munhälsa är tandläkaren Freja Freedman. Hon började redan under tandläkarutbildningens fjärde termin att förbereda det som skulle bli hennes examensarbete: en pilotstudie där man undersökte munhälsan hos patienter som genomgått överviktskirurgi. I studien mättes förändringar i salivflöde och mängden Lactobacillus spp och Streptococcus Mutans hos tjugo personer före och efter en överviktskirurgi
– Det var en liten pilotstudie där syftet också var att skapa samverkan mellan tandvård och sjukvård. Vi såg att patienterna fick en signifikant minskning av saliv­flöde efter operationen.
– Det behövs mer forskning, men vår studie kan fungera som en introduktion. Den största nyttan är att rikta uppmärksamhet på ett outforskat problem.

Stor registerstudie

Hon berättar att överviktskirurgi och munhälsa är ett område som inte lyftes under studierna, men när hon nämnde sin idé för sin karieslärare fick hon svaret ”Det har jag faktiskt sett: patienter som genomgått operationen och fått en massa hål”.
I dag arbetar Freja Freedman som tandläkare, men forskar vidare på sin fritid med en registerstudie på ett stort antal patienter som fått överviktskirurgi. Fyra interventioner ur patienternas tandläkarjournaler noteras under några år före och efter operationen. Syftet är att påvisa samband och ta reda på om det faktiskt finns ett problem.
– Vi har fått väldigt tydliga fantastiska resultat.

“De kostråd som ges i dag är ju precis tvärtom mot vad tandläkaren säger.”

I forskningsprojektet deltar också en statistiker, kirur­ger vid Danderyds sjukhus, kariologen Lena Karlsson och professor Gunilla Sandborgh-Englund vid Karo­linska institutet. Studien är sammanställd, och manuset är ute på en sista runda inför att skickas in för publicering, så de exakta resultaten kan Tandläkartidningen inte avslöja här. Men det är tydligt: efter operationen sticker kurvorna iväg för antal fyllningar, erosion och antal extraktioner. Och förändringen går fort.
– Det är viktigt för läkarna att veta detta för att ge bra rekommendationer och informera om att tänderna kan påverkas. De kostråd som ges i dag, att äta sex gånger per dag och inte dricka när man äter, är ju precis tvärtom mot vad tandläkaren säger.

Basprofylax

Hon tycker att den här patientgruppen skulle behöva gå en extra gång till tandläkaren efter operationen för att få info om basprofylax och bli medveten om hur tänderna kan påverkas av operationen.
Personer som genomgår kirurgi mot övervikt är en grupp som har mycket karies redan innan operationen, men den registerstudie som Freja Freedman nu arbetar med visar att själva operationen har en tydlig inverkan på tandhälsan.
– Nu behöver vi visa vad det beror på, till exempel så förändras pH i munhålan för den som får sura uppstötningar efter operationen.

Syra­hämmande läkemedel

Den som får problem med sura uppstötningar ­efter operationen medicineras i allmänhet för detta med syra­hämmande läkemedel. Läkarna siktar mot ett pH-värde som ska tolereras av matstrupen. Men tändernas emalj klarar inte samma sura miljö som matstrupen; ­pH‑värdet behöver öka ytterligare för att skydda här.
Freja Freedman hoppas att teamets forskning ska fångas upp och vara användbar för läkarna. Redan nu finns medvetenheten om att man behöver tänka på munhälsan i samband med operationen.
– Som tandläkare vill man komma in så fort som möjligt för att hjälpa till, och rädda en tand.

Kvinnliga akademiker är i betydligt högre grad än manliga sjukskrivna med en psykiatrisk diagnos, ofta relaterad till stress.

Color Box

Cupcake ipsum dolor sit amet jelly lollipop. Sesame snaps gingerbread ice cream sugar plum fruitcake brownie dragée. Apple pie sugar plum chocolate marzipan ice cream chocolate bar. Apple pie gummi bears shortbread lollipop marshmallow pastry. Sweet pie apple pie lollipop pudding. Topping apple pie jelly-o cotton candy pie sweet marzipan. Caramels pie cake gingerbread cupcake wafer toffee carrot cake. Jujubes sweet bear claw marshmallow sesame snaps sesame snaps chocolate cake. Jujubes biscuit candy canes sweet roll liquorice. Tart sugar plum jelly beans fruitcake gingerbread.

Topping I love caramels apple pie caramels chocolate tart.

I korthet

Ålder: 59 år. Utbildning: Tandläkarexamen, Karolinska institutet, 1987. Arbete: Klinikchef inom Folktandvården Stockholm och doktorand vid Karolinska institutet. Forskar om: Samband mellan oral ohälsa och typ 2-diabetes Okända talang: Har skrivit två böcker om funkisområdet Södra Ängby.

Halvah bonbon macaroon pudding jujubes bear claw dragée croissant lollipop. Fruitcake chocolate cake muffin chocolate cake icing. Chocolate chocolate bar liquorice carrot cake jelly beans cheesecake cheesecake oat cake carrot cake. Chupa chups biscuit chupa chups sesame snaps candy canes halvah lemon drops. Dragée apple pie gummi bears sweet cake donut chocolate cake. Topping chupa chups brownie bonbon gummi bears pudding. Carrot cake toffee chocolate cake croissant sweet gummi bears wafer jujubes. Biscuit

Upptäck mer