Inkomplett journal ger IVO-kritik

Inkomplett journal ger IVO-kritik

Patienten anser att hon inte har fått bra tandvård, men det saknas så mycket information i journalen att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har svårt att avgöra om det handlar om brister i vården eller endast i dokumentationen. Därför får tandläkaren kritik.

Etik

Tandläkare bröt mot patientdatalagen

Tandläkaren gjorde anteckningar i journalen i anslutning till patientens behandling, men ändrade dem året därpå när Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begärde in uppgifterna. Det är inte förenligt med patientdata­lagen, enligt IVO.

Etik

Tandläkare eldade upp patientuppgifter i grillen

Tandläkare eldade upp patientuppgifter i grillen

En tandläkare i Västra Götaland misstänkts ha skrivit ut och tagit med sig känsliga patientuppgifter efter att ha blivit uppsagd. Vårdgivaren har anmält tandläkaren till flera instanser, bland annat Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som nu uppger att de snart är redo att avgöra ärendet.

Etik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons