Annons

Annons

Inkomplett journal ger IVO-kritik

Patienten anser att hon inte har fått bra tandvård, men det saknas så mycket information i journalen att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har svårt att avgöra om det handlar om brister i vården eller endast i dokumentationen. Därför får tandläkaren kritik.

IVO konstaterar att det saknas information i patientjournalen. Journalen ska vara tillräckligt utförlig och tydlig så att den ger en komplett bild av patientens kliniska och röntgenologiska status. Om inte alla nödvändiga uppgifter finns med, kan man inte säga att en fullständig undersökning har utförts, påpekar IVO i sitt beslut.
Patienten klagar över en felaktigt utförd rotfyllning och har synpunkter på hanteringen av tandresterna när tanden senare togs bort.
Hur gick rotfyllningen till? Det står inte i journalen att kofferdam har använts, och inte heller någon förklaring till varför kofferdam inte har använts. Det bör finnas en notering om det ena eller det andra. Det framgår inte heller hur rotkanalerna rengjordes.
Tanden extraherades ett halvår senare. Enligt patienten hanterade inte tandläkaren kvarstående rotrester på rätt sätt. Hon uppger att han sade att resterna skulle försvinna av sig själva, men det gjorde de inte. I journalen står det ingenting i samband med borttagningen om rotrester eller om att patienten informerades om dem. Några år senare finns det däremot en notering om att rotresterna eventuellt skulle tas bort.
IVO:s bedömning är att tandläkarens journalföring inte lever upp till kraven i patientdatalagen. Journalen ska bidra till en god och säker vård, och ska även vara en källa för patienten och tillsyn, bland annat.
En annan brist är att det saknas behandlingsplaner i journalen. Behandlingsplanen är ett viktigt instrument för att tydliggöra överenskommelser om fortsatt behandling, skriver IVO.

Upptäck mer