Annons

Annons

Tandläkare bröt mot patientdatalagen

Tandläkaren gjorde anteckningar i journalen i anslutning till patientens behandling, men ändrade dem året därpå när Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begärde in uppgifterna. Det är inte förenligt med patientdata­lagen, enligt IVO.

Tandläkaren gjorde 32 anteckningar i direkt anslutning till den utförda vården, men tio månader senare, i samband med att IVO begärde in uppgifterna, strök han dem och ersatte dem med 30 nya journalanteckningar.
Enligt tandläkaren gjorde han så för att patienten lättare skulle förstå journalen och att det var de senare anteckningarna som var de korrekta.

Ändrade diagnoser

IVO jämförde de nya och strukna journalanteckningarna. Tandläkaren hade ändrat på både diagnoser och behandlingar.
Enligt ursprungsanteckningarna visade till exempel blödningsindexet på 30 procent och plackindexet på 48 procent. Enligt de ändrade anteckningarna var siffrorna 5 procent respektive 13 procent.
En bettfysiologisk undersökning visade enligt ursprungsanteckningarna att patienten hade ömhet över käklederna och bruxism, men enligt de ändrade anteckningarna hade patienten inga bettfysiologiska besvär.

Slarvigt förarbete

Tandläkaren får också kritik för att han inte gjorde ett bra förarbete ­innan han påbörjade arbete med protetiska konstruktioner.
Han diagnostiserade en pågående paro­dontal sjukdom. Bitewingbilder visade djupt sittande tandsten på flera underkäkständer och käkbenet visade tecken på parodontal nedbrytning. Överkäkständerna fanns inte med på bite­wing­bilderna, men apikala röntgenbilder visade tecken på bennedbrytning som inte dokumenterades i journalen.
Tandläkaren tog bort tandsten, men bitewingbilder som togs drygt en månad senare visade att den djupt sittande tandstenen i underkäken var kvar. Det noterades inte i journalen.
Ett par månader senare bedömde tandläkaren att tänderna i underkäken hade god prognos inför en protetisk behandling.

Karies kvar

Tandläkaren diagnostiserade också djupa, aktiva kariesangrepp på ett tio­tal tänder. Tänderna skulle kariessaneras, men det framgick inte av journalen att det gjordes på alla angripna tänder. ­Enligt IVO uteblev också profylaktiska stödbehandlingar som borde ha gjorts, främst professionell rengöring och fluor­lackning på kliniken.
Kariessjukdomen borde ha behandlats och utvärderats innan omfattande protetik gjordes, men IVO konstaterar att tandläkaren lämnade ut protetiska broar i både över- och underkäken utan att patienten var färdigbehandlad.
Enligt IVO kan det bristande förarbetet ha varit en bakomliggande orsak till att bron måste tas bort.

Upptäck mer