Professorn vill få fler att forska

Mikroskopiövningar och en entusiastisk universitetslärare väckte forskningsintresset hos Pernilla Lundberg när hon var 21-årig tandläkar­student. Nu är hon professor samt övertandläkare i parodontologi och har trots locktoner från andra universitet blivit hemstaden Umeå trogen.

Karriär & porträtt

Målet för FIA: fler forskande allmäntandläkare

Folktandvården Västerbotten söker med FIA-projektet, Forsk­ning i allmäntandvården, nya vägar för att stimulera medarbetare, skapa attraktiva tjänster och på längre sikt öka forskningsaktiviteten i allmäntandvården.

Metod, klinik & praktik

Den nya klassificeringen av parodontit

Klassificeringen av parodontala sjukdomar har reviderats efter ett omfattande arbete i expert­grupper följt av en internationell workshop. Den nya parodontitklassificeringen innebär, jämfört med tidigare klassificering, en mer exakt beskrivning av vävnadsförändringar i parodontiet, vilket förbättrar förutsättningarna för en framgångsrik behandling.

Vetenskap

Hon letar markörer för parodontit och RA

Elin Kindstedt forskar om samband mellan parodontit och ledgångsreumatism. I framtiden hoppas hon att det blir möjligt att förbygga bennedbrytningen vid parodontit, som man kan vid ledgångs­reumatism.

Nyheter

Tandläkare i Umeå får 2,6 miljoner kronor

Pernilla Lundberg, parodontolog och professor i molekylär parodontologi vid Umeå universitet har fått 2,6 miljoner kronor i spjutspetsmedel från Västerbottens läns landsting (VLL).

Forskning

Hon är på jakt efter biologiska markörer

Pernilla Lundberg söker efter förklaringen till varför vävnad bryts ned vid parodontit. Hon har hittat spännande likheter med andra inflammatoriska sjukdomar som reumatism.

Forskning

Pernilla Lundberg får 2,6 miljoner

Pernilla Lundberg, docent och övertandläkare i Umeå, får drygt 2,6 miljoner kronor i spjutspetsmedel från Västerbottens läns landsting. Projektet handlar om parodontit och periimplantit. Pernilla Lundberg utforskar nya genetiska och inflammationsrelaterade biologiska markörer för att identifiera riskindivider, generera hypoteser för patologiska mekanismer samt utveckla nya behandlingsstrategier. Pernilla Lundberg är parodontolog samt lektor vid enheten för...

Personnytt

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons