Annons

Annons

Hon letar markörer för parodontit och RA

Elin Kindstedt forskar om samband mellan parodontit och ledgångsreumatism. I framtiden hoppas hon att det blir möjligt att förbygga bennedbrytningen vid parodontit, som man kan vid ledgångs­reumatism.

Parodontit och ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är båda inflammatoriska sjukdomar som börjar i mjukvävnaden och leder till att närliggande ben på sikt bryts ner. Det finns ett tydligt epidemiologiskt samband mellan sjukdomarna. Parodontit är vanligare hos patienter med RA och tvärtom, men det är fortfarande oklart vad som kommer först.

Elin Kindstedt
Ålder: 29 år.
Arbete: Allmäntandläkare vid Region Västerbotten kombinerat med ett fyraårigt forskningsförordnande vid Wallenberg centrum för molekylär medicin, Umeå universitet.
Bor i: Umeå.
Utbildning: Tand­läkar­examen, Umeå, 2017. Doktorsexamen, Umeå, 2017.
Familj: Gift, två söner på 4 och 2 år.
Fritid: Tycker om att umgås med familj och vänner, gärna i kombination med matlagning. ­Gillar handarbete, ­målning och snickeri.


För att ställa diagnosen RA mäts mängden antikroppar mot citrullinerade peptider (ACPA), som finns hos de flesta med sjukdomen. ACPA kan ses förhöjt i blodet flera år innan en person med RA lägger märke till symtom.
Vid parodontit orsakar bakterier en inflammationsprocess som på sikt leder till käkbensförlust hos sjukdomsmottagliga personer. Porphyromonas gingivalis är en bakterie som förknippas med parodontit. Den uttrycker också ett enzym som gör att kroppen kan bilda ACPA. Därför tror Elin Kindstedt att parodontit kan bidra till uppkomst av ACPA, som senare driver den inflammatoriska processen vid RA.
– Vi har visat att käkbensförlust föregår RA. Det talar för att parodontit kommer först, men det är för tidigt att säga om parodontit orsakar RA, säger hon.

Inflammation vid parodontit

Elin Kindstedt kartlägger nu vad som händer i samband med inflammation vid parodontit. Hon tittar särskilt på antikroppsproducerande B-celler och den lokala förekomsten av ACPA vid parodontit.
– Vi vill lära oss mer om sambandet mellan parodontit och RA. Målet är att hitta nya kompletterande behandlingsstrategier mot parodontit.
Hon tror att det finns genetiska förklaringar till att vissa personer är mer mottagliga för både parodontit och RA.

Markörer i blod

Genom att undersöka markörer i blod hoppas hon kunna hitta gemensamma faktorer hos dem som har både RA och parodontit.
– Det skulle vara bra att upptäcka markörer som gör att vi kan hitta parodontit innan patienterna får benförlust, eller som knyter parodontit till RA.
Elin Kindstedts forskning är translationell. Det innebär att den är baserad på sjukdomsproblem som identifieras inom vården. Forskningen är experimentell, men på sikt är det meningen att resultaten ska över­föras till vården och vara till nytta för patienter.

Skräddarsy läkemedelsbehandling

Hos patienter med RA försöker man i dag sätta in läkemedelsbehandling innan de blir påverkade av vävnadsnedbrytning.
– Det finns studier som ­visar att deras parodontala status också förbättras i samband med det. Eftersom de här läkemedlen har en del biverkningar och är dyra, är det inget man i dag använder mot parodontit.
I framtiden hoppas Elin Kindstedt att det blir möjligt att skräddarsy läkemedelsbehandling för parodontit som det görs vid RA, men hon vet inte om det blir med befintliga läkemedel eller med nya.
– Vi vill även bli bättre på att hitta patienter som är känsliga för parodontit innan sjukdomen har gått för långt.

Vävnadsförstörande inflammation

Elin Kindstedt är knuten till Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet. Hennes forskning ingår i ett stort projekt om vävnadsförstörande inflammation som leds av Pernilla Lundberg, professor och parodontolog. Hon ingår även i en grupp som forskar om RA vid Karolinska Institutet.
– Det ger en annan synvinkel på forskningen, säger hon.

”Jag har tackat ja till möjligheter när de har dykt upp, och har trivts jättebra.”

Elin började forska 2013 medan hon läste till tandläkare. Hon fick stipendium och var forskar­aspi­rant hos Pernilla Lundberg.
Året därpå fick hon en doktorandtjänst. Då forskade hon på heltid under somrarna och halvtid under terminerna, samtidigt som hon fortsatte med tandläkarstudierna på halvtid.
– Jag har tackat ja till möjligheter när de har dykt upp, och har trivts jättebra, säger hon.

Forskar på halvtid

I dag forskar hon på halvtid samtidigt som hon arbetar som allmäntandläkare på en folktandvårdsklinik. Hon är nöjd både som forskare och som tandläkare.
– Jag trivs bra på mina arbetsplatser. Det är alltid roligt att gå till jobbet.
När postdoktiden går ut, hoppas hon få en anställning vid institutionen och fortsätta både med forskning och kliniskt arbete. På sikt vill hon bli specialist i parodontologi eller kanske orofacial medicin.
– Jag vill ha nytta av det jag forskar om.
Janet Suslick

Upptäck mer