Fler självmord bland tandläkare en myt?

I västvärlden har det sedan länge funnits en vedertagen sanning att tandläkare löper högre risk för självmord än andra yrkesgrupper. Internationellt finns det forskning och statistik som stärker den tesen, men Tandläkartidningen har inte hittat någon svensk forskning om självmord eller självmordstankar bland tandläkare de senaste 35 åren.

Nyheter

Stöd på jobbet minskar risken för självmord

En ny kunskapsöversikt har synat kunskapsläget vad gäller arbetsplatsens betydelse för självmord och självmordsförsök. Ofta saknas kunskap, och behovet av forskning för att förebygga självmord är stort.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons