”Patienterna bör ha ansiktsmask på kliniken”

”Patienterna bör ha ansiktsmask på kliniken”

Många europeiska experter rekommenderar att både tandvårdspersonalen och patienterna använder skyddsutrustning hos tandläkaren för att hindra spridning av covid-19.

Covid-19

Håll koll på toxikologin

Håll koll på toxikologin

Patientens oro och personalens hälsa, och så givetvis din egen hälsa. Det är tre skäl att ha koll på de ämnen du hanterar på kliniken.

Metod, klinik & praktik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons