Annons

Annons

Ungdomar som missar bokade besök kartlagda

Ungdomar som missar inbokade tandläkarbesök är i högre utsträckning socioekonomiskt utsatta, har mer tandvårdsrädsla och en historia av tidigare missade besök, visar en svensk kartläggning.

Att ungdomar missar inbokade tandläkarbesök är inte ovanligt och tandvården har experimenterat med påminnelsemetoder som sms, telefonsamtal och brev, alla med positiv effekt. I dag är det standard att skicka ut sms som en påminnelse inom folktandvården, men trots det missar många ungdomar sina besök.
Nu har svenska forskare gjort en kartläggning av samtliga bokningar under 2012 på alla folktandvårdskliniker i Örebro län. Den visar att mer än var femte ungdom mellan 16 och 19 år hade missat minst en inbokad tandläkartid och att pojkar missade tandläkartiden i högre utsträckning än flickor.

Tandvårdsrädsla och rökning vanligare

Forskarna gjorde sedan en fall-kontrollstudie för att kunna karaktärisera vad som skiljer de ungdomar som missar sina inbokade tider från dem som inte gör det. Då slumpade de ut drygt 500 ungdomar som missat minst en inbokad tid och jämförde dem med lika många kontroller som inte missat någon tid.
Analysen visar att de ungdomar som missade sina tandläkarbesök i högre utsträckning kom från socioekonomiskt utsatta områden, led av tandvårdsrädsla eller dental beteendestörning och rökte eller snusade mer än dem som inte missade sina besök.

Mer invasiva behandlingar

De ungdomar som missat en eller flera tandläkarbesök hade också en sämre tandhälsa, genomgick mer invasiva behandlingar och hade en tidigare historia av missade besök.
Tandvårdspersonal behöver därför vara mer observant på tidiga mönster av missade och avbokade tandläkarbesök samt på tecken på tandvårdsrädsla och dental beteendestörning för att kunna hjälpa ungdomarna, menar forskarna.

Upptäck mer