Mötesplats för hälsans skull

Personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden har i snitt sämre hälsa, bland annat är karies vanligt. Folkhälsointerventioner riskerar att öka ojämlikheten eftersom det ofta är personer utifrån som leder dem. En en ny svensk studie har fångat upp vad invånarna själva önskar.

Forskning

Med tolken på tråden

Med tolken på tråden

Till Folktandvården Skäggetorp i Linköping kommer patienter från hela världen och personalen arbetar dagligen med tolk. I de flesta fall använder de telefontolk men snart ska de börja testa en tolkapp som har en version utvecklad för tandvården.

Nyheter

Ungdomar som missar bokade besök kartlagda

Ungdomar som missar bokade besök kartlagda

Ungdomar som missar inbokade tandläkarbesök är i högre utsträckning socioekonomiskt utsatta, har mer tandvårdsrädsla och en historia av tidigare missade besök, visar en svensk kartläggning.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons